Program konference

Program konference

 

Program může být modifikován v průběhu konference. Připomínky popř. výhrady uplatněte na informatika@pef.mendelu.cz

16. ledna 2017 (pondělí)

1200−1400 ubytování a prezence                                                                                                                                        
1400−1430 Motyčka, A.: Zahájení konference
1430−1450 Farana, R.: SMK a VVŠ po přijetí novely zákona o VŠ
1450−1510 Hrubý, M.: ICT a udržování jazykových kompetencí
1510−1530 Rybička, J.: Zjišťování přidané hodnoty předmětu
1530−1550 Hrkút, P.: Skúsenosti s presadzovaním OOP vo výučbe
1550−1620 přestávka, občerstvení
1620−1700 Hanáček, P. a kol.: Jaké studenty vychovává studium informatiky
1700−1720 Virius, M.: Programovací jazyk C++, jeho vývoj a jeho výuka
1720−1735 Remeš, R. a kol.: Virtualizační nástroj Proxmox ve výuce
1750−1805 Brechlerová, S.: General data Protection Regulation - GDPR a jeho dopad na IT
1815−1900 večeře
1930−2130 ochutnávka vín bez hudebního doprovodu

17. ledna 2017 (úterý)

  730− 830 snídaně
  900− 920 Farana, R.: Predikce chování zákazníků pomocí fuzzy-expertního systému
  920− 940 Krajčík, V.: Business model sdílené ekonomiky v sektoru ubytovacích služeb
  940−1000 Jarý, V.: Využití platformy Arduino ve výuce
1000−1020 Dolák, R.: Pokročilé metody získávání dat a simulační techniky v oblasti podnikových procesů
1020−1050  přestávka, občerstvení
1050−1120 Lattner, D.: Služby CESNET pro podporu vědeckých týmů
1120−1140 Procházka, D.: Geografické informační technologie
1140−1200 Trenz, O.: Softwarová architektura, aplikační nasazení, možnosti spolupráce
1200−1215 Ondroušek, V.: Laboratoř inteligentních systémů
1215−1230 Dařena, F.: Zpracování přirozeného jazyka a textmining
1230−1245 Moll, I.: Dvojnásobný odečet nákladů na výzkum a vývoj při výpočtu daně z příjmu
1300−1400 oběd
1400−1800 neformální jednání jednotlivých skupin, prohlídka lázní Luhačovice
1830 večeře (raut) s následnou neformální diskuzí

18. ledna 2017 (středa) 

  730−  830 snídaně
  900−  915 Foltýnek, T.: European Network for Academic Integrity
  915−  930 Dlabolová, D.: South East European Project on Policies for Academic Integrity
  930−  945 Kolomazník, J., Trenz, O.: Spolupráce ve výuce SWI s firmou RedHat
  945−1000 Rakovská, E.: Technologie znalostného manažmentu pre zahraničných studentov
1000−1015 Lukáš, M.: Podpora ICT pro veřejnou správu
1015−1045 přestávka, občerstvení
1045−1100 Hammerschmiedt, M.:Úspěšnost studentů v elektrotechnických předměteh
1100−1115 Balogh, Z. a kol.: Automatická evalvácia strojového prekladu
1115−1130 Šilerová, E.: Využití informačních systémů ve vybraném vzorku podniků
1130−1140 Ministr, J.: Výuka předmětu projektování IS
1140−1150 Dvořák, K.: Preprocessing modelu pro 3D tisk
1150−1200 Klein, R.: Měření vodivosti v bioplynových fermentorech
1200 oběd
1300 ukončení konference