Program konference

Program konference

 

Program může být modifikován v průběhu konference. Připomínky popř. výhrady uplatněte na informatika@pef.mendelu.cz

19. ledna 2015 (pondělí)

1200−1400 ubytování a prezence                                                                                                                                        
1400−1420 Motyčka A.: Zahájení konference
1420−1435 Tvrdíková M.: Integrované informační systémy řízení firem
1435−1450 Kanáliková A.: Pripravenost absolventov SŠ na programovanie
1450−1505 Poulová P.: Uplatnění absolventů informatických st. programů v praci
1505−1520 Dvořák J.: Trendy ve využití ICT v kyberprostoru znalostní ekonomiky
1520−1535 Vokálová A.: Analýza čerpání dotací EU na vybraných univerzitách v minulém programovacím období
1540−1610 přestávka, občerstvení
1615−1630 Rakovská E.:Umelá inteligencia v podnikovej praxi
1630−1645 Šilerová E.: Vliv IS-ICT na konkurenceschopnost
1645−1700 Brechlerová D.: Zákon o kybernetické bezpečnosti
1700−1715 Pokorný M.: Počítačová síť MENDELU
1715−1730 Virius M.: Ztráta informace v digitální fotografii - šum a záměrná manipulace
1800−1900 večeře
1930−2130 ochutnávka vín bez hudebního doprovodu

20. ledna 2015 (úterý)

  730−  830 snídaně
  900− 910 Přichystal J.: Business Intelligence a datové sklady, webová aplikace TeXonWeb
  910− 920 Tvrdíková M.: Integrované informační systémy firem, cloud computing, Business Intelligence, Competitive Intelligence
  920− 930 Trenz O., Faldík O.: Podnikový reporting, podniková udržitelnost
  930− 940 Janáková M.: Uplatnění SWARM intelligence při vývoji produktů informačních technologií a další analýzy informací s vazbou na CRM a Business Intelligence, obecné zákonitosti a doporučení pro uplatnění IT v malých a středních firmách
  940− 950 Šilerová E.: Zpracování dat v agrárním sektoru a jejich využití pro management podniků
  950−1000 Rakovská E.: Znalostné technológie v praxi, znalostné a expertné systémy v podnikovej praxi a vo verejnej správe, znalostné inžinierstvo, Soft computing
1000−1010 Rysová H.: Výuka informatických předmětů na PEF ČZU
1010−1020 Procházka D.: Spolupráce v oblasti geografických analýz reálných problémů
1020−1030 Ondroušek V., Lýsek J.: Mobilní a stacionární robotika, zpracování obrazu
1030−1100  přestávka, občerstvení
1100−1110 Dařena F.: Text mining
1110−1120 Rybička J., Čačková P.: Řízení kolejových vozidel, zpracování textů počítačem
1120−1130 Veselý O.: Rozpoznávání obrazu, sémantická analýza velkých textových datasetů, zpracovani databáze online zpravodajských článků
1130−1140 Blaško R., Blašková M., Kozubík A., Kozubíková Z.: Počítačové spracovanie textu, podpora vyučovania Open Source nástrojmi
1140−1150 Pecinovský R.: Generátor kódu a jeho uplatnění ve výuce
1150−1200 Pecinovský R.: Metodika výuky programování, úpravy vývojových prostředí pro podporu výuky
1200−1210 Kapusta J. a kol.: Dalšie smerovanie vyskumu v oblasti objavovania znalostí z webu
1210−1220 Foltýnek T.: Prevence plagiátorství a akademická etika
1220−1230 Tothová D.: Prístup k informáciám o vzdelávacích aktivitách, interaktívný priestor určený na podporu e-vzdelávania pri zabezpečení trvalej dostupnosti kurzov a dokumentov
1300−1400 oběd
1400−1800 neformální jednání jednotlivých skupin, prohlídka lázní Luhačovice
1830 večeře (raut) s následnou neformální diskuzí

21. ledna 2015 (středa) 

  730−  830 snídaně
  845−  900 Hanáček P.: Je toho MOOC
  900−  915 Vytečka M.: Algoritmy pro adaptivní řízení průmyslových robotů
  915−  930 Hrubý M.: Předmět Informační technologie v magisterském studiu na UO
  930−  945 Foltýnek T.: Zkušenosti s výukou algoritmizace pomocí maker v MS EXcelu
  945−1000 Dobešová Z.: Výuka visuálního programování v GIS
1000−1015 Borkovec R.: UML; aplikace a vývojové týmy
1015−1040 přestávka, občerstvení
1040−1050 Mlčoch Z.: Aplikace na tréning kategorizace
1050−1100 Wallenfelsová H., Moll I.: Matematika, myšlení a život na VŠ
1100−1110 Kozubík A.: Experimentální matematika - zviditelňování neviditelného
1110−1120 Blaško R.: Spracovanie a prezentácia dokumentov
1120−1130 Klein R.: Ventilové pole pro výuku
1130−1140 Borkovcová M.: Migrace MSSQL serverů 20xx na 2014
1140−1150 Veselý O: Vliv praxe studentů na rozšiřování jejich encyklopedických znalostí
1150−1200 Příprava na oběd, začátek odevzdávání klíčů na recepci, převzetí OP z recepce apod.
1200 oběd
1300 ukončení konference