Příspěvky 2015

Autor příspěvku Název příspěvku Abstrakt Příspěvek Prezentace
Bílek, M. Model vlakového uzlu

 
Blaško, R. a kol. Elektronické spracovanie a prezentácia dokumentov
 
Borkovcová, M. Migrace MSSQL serverů 20xx na 2014, využití In-Memory Cache    
Borkovec, R. Efektivní vužití UML v malých týmech vlastním frameworkem    
Brechlerová, D. Zákon o kybernetické bezpečnosti    
Dařena, F. Text mining a zpracování přirozeného jazyka na PEF
 
Dlabolová, D. Obsah předmětu „IS/ICT v angličtině“
   
Dobešová, Z. Výuka vizuálního programování v geografických informačních systémech
 
Dvořák, J., Janková, M. Trendy ve využití ICT v kyberprostoru znalostní ekonomiky
   
Foltýnek, T. Prevence plagiátorství a akademická etika    
Foltýnek, T. Zkušenosti s výukou algoritmizace pomocí maker v MS Excelu
 
Frendlovská, D. Správná webová prezentace ve virtuálním prostředí

 
Gavalcová, T. Kalkulus – trvalá součást jádra vzdělávání inženýrů

 
Hrubý, M. Předmět „Informační technologie“ v novém magisterském studijním programu na UO
 
Janáková, M. Uplatnění SWARM Intelligence při vývoji produktů informačních technologií a další analýzy informací s vazbou na CRM a Business Intelligence. Obecné zákonitosti a doporučení pro uplatnění IT v MSP.    
Jedlička, P. Gamifikace E-learningu
   
Kanaliková, A. Pripravenosť študentov na výučbu programovania
 
Kapusta, J. a kol. Ďalšie smerovanie výskum v oblasti objavovania znalostí z webu


Klein, R. Ventilové pole


Kozubík, A. a kol. Experimentálna matematika a zviditeľňovanie neviditeľného


Ministr, J. Výuka řízení bezpečnosti informací
   
Mlčoch, Z. Aplikace pro tréning kategorizace


Musil, M. Bakalářské práce implementované v .NET/C#


Ondroušek, V. a kol. ROBOTIKA na ústavu informatiky PEF MENDELU    
Pecinovský, R. Generátor kódu a jeho uplatnění ve výuce programování
 
Pokorný, M. a kol. Počítačová síť MENDELU
   
Poulová, P. Analýza uplatnění absolventů FIM UHK    
Procházka, D. (Geo) vizualizace    
Přibyl, A. Odborná praxe oborů počítačové systémy a aplikovaná informatika

 
Přichystal, J. K problematice Business Intelligence a Big Data
 
Rakovská, E. Umelá inteligencia v podnikovej praxi    
Remeš, R. a kol. Použití virtualizačního nástroje Proxmox ve výuce

 
Rybička, J. Řízení kolejových vozidel
 
Rysová, H. Využití eGovernmentu v oblasti zemědělství


Smrčka, F. Využití animace při výuce předmětu Operační systémy


Šilerová, E. Vliv informačních technologií na konkurenceschopnost    
Tothova, D. Prístup k informáciám o vzdelávacích aktivitách, interaktívny priestor určený na podporu e-vzdelávania pri zabezpečení trvalej dostupnosti kurzov a dokumentov    
Trenz, O., Faldík, O. Měření podnikové udržitelnosti ve vybraných odvětvích    
Turčínek, J. Počítačová hudba na PEF MENDELU
   
Turčínek, P. Automatické generování a vyhodnocování projektů v předmětu Databázové systémy I
   
Tvrdíková, M. Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách    
Veselý, O. a kol. Vliv zapojení studentů do praxe na rozšiřování jejich encyklopedických znalostí
   
Veslý, O. Rozpoznavaní obrazu, nejen rostlin. Zpracovaní databáze online zpravodajských článků.    
Virius, M. Ztráta informace v digitální fotografii - šum a záměrná manipulace
   
Vokálová, A., Poulová, P. Analýza čerpání EU dotací na vybraných univerzitách v minulém programovacím období 2007-2014
 
Vytečka, M., Zídek, K. Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů


Wallenfelsová, H., Moll, I. Matematika, myšlení a život na VŠ bez počítačů i s počítači    
Zbořil, F. a kol. Je toho MOOC    
Ždímal, V. Interakce mezi uživatelem a počítačem