Program konference

Program konference

 

Program může být modifikován v průběhu konference. Připomínky popř. výhrady uplatněte na informatika@pef.mendelu.cz

20. ledna 2014 (pondělí)

1200−1400 ubytování a prezence
1400−1420 Motyčka A.: Zahájení konference
1420−1440 Klimeš C.: Informatika inteligentních domů
1440−1500 Rakovská E.: Čo chýbá výučbe informatiky?
1500−1520 Hub M.: Výuka XML technologií na FES UPa
1520−1540 Pokorný M.: Síťové akademie na PEF MENDELU
1540−1610 přestávka, občerstvení
1610−1630  Virius M.: Historie VT od pravěku po současnost a její využití při výuce informatiky
1630−1650  Pecinovský R.: Nové trendy v návrhu architektury programů
1650−1710  Turčínek J.: Videoprezentace nejen na PEF MENDELU
1710−1745  Hanáček P.: Analýza propagačního videa VUT v Brně
1800−1900 večeře
1930−2130 ochutnávka vín bez hudebního doprovodu

21. ledna 2014 (úterý)

  730−  830 snídaně
  900−  915  Šperka R.: Modelovanie a simulácie virtuálnej firmy
  915−  930  Dlabolová D.: Reakce na zásadní rozdílyv úrovni studentů v úvodním kuryu informatiky
  930−  945  Rybička J.: Laboratoř řízení kolejových vozidel
  945−1000  Rábová I.: Laboratoř informačních systémů a procesního modelování
1000−1015  Gavalcová T.: Výstupy z inovačních projektů
1015−1030  Hrubý M.: Několik slov k využití adaptivních studijních materiálů
1030−1100  přestávka, občerstvení
1100−1115  Krajčík V.: Program CzechEkoSystem jako podpora IT start-up
1115−1130  Frendlovská D.: Možnosti sociálních sítí v moderním řízení
1130−1145  Panuš J.: Výuka předmětu Sociální sítě na UPa
1145−1200  Vytečka M.: využití laboratoře inteligentních systémů k rozvoji věd. potenciálu studentů
1200−1215  Janáková M.: Swarm Intelligence a její přínosy pro vývoj SW a výuku ICT
1215−1230  Wallenfelsová H.: Metodika výuky spisové služby
1230−1245  Moll I.: E-learning ve výuce spisové služby
1300−1400 oběd
1400−1800  neformální jednání jednotlivých skupin, prohlídka lázní Luhačovice
1830 večeře (raut) s následnou neformální diskuzí

22. ledna 2014 (středa) 

  730−  830 snídaně
  845−  900 Ždímal V.: Učitel či superman?
  900−  915 Poulová P.: Propojování teorie s praxí
  915−  930 Jírava P.: Inovace předmětu projektové řízení 1
  930−  945 Přichystal J.: Inovace předmětu Počítačová hudba
  945−1000 Merunka V.: Výuka předmětu Objektové Metody
1000−1015 Ministr J.: Modelování a simulace ekonomických procesů v prostředí Witness
1015−1040 přestávka, občerstvení
1040−1050 Bílek M.: Vzdálený model - souřadnicový zapisovač
1050−1100 Ondroušek V.: Vzdálená správa manipulátoru
1100−1110 Kukla R.: Řízení laboratorního bio-reaktoru
1110−1120 Klein R.: Bioplynová stanice řízená Control Webem
1120−1130 Rouš R.: Využití Control Webu v technických předmětech
1130−1140 Badal T.: Výuka hospodářské informatiky na LDF MENDELU
1140−1150 Kolomazník J.: Oracle Java Fundamentals for Teacher a výuka Javy na MENDELU
1150−1200 Musil M.: Výuka C# (bude upřesněno)
1200 oběd
1300 ukončení konference