Program konference

Program konference

 

Program může být modifikován v průběhu konference. Připomínky popř. výhrady uplatněte na informatika@pef.mendelu.cz

21. ledna 2013 (pondělí)

1200−1400 ubytování a prezence
1400−1420 Motyčka A.: Zahájení konference
1420−1440 Mikulecký P.: Kam kráčí česká informatika
1440−1500 Hrubý M.: VŠ přednáška a očekávání studentů
1500−1520 Turčáni M. a kol.: Virtuálná katedra
1520−1540 Klimeš C.: Inovace informatických předmětů
1540−1610 přestávka, občerstvení
1610−1630 Hanáček P. a kol.: Motivace studentů při vysokoškolském studiu
1630−1650 Gavalcová T.: Výuka orientovaná na studujícího
1650−1710 Kanáliková A., Rakovská E.: Návrh zmien v ŠP Hospodárská informatika
1710−1730 Foltýnek T.: Výsledky výzkumu plagiátorství v Evropě
1730−1750 Pecinovský R.: Metodika Architecture First
1800−1900 večeře
1930−2130 ochutnávka vín s hudebním doprovodem

22. ledna 2013 (úterý)

730−830 snídaně
845−900 Havlíček Z.: LMS Moodle - zkušenosti po 5 letech provozu
900−915 Smrčka F.: Konvertor testů pro LMS Moodle
915−930 Ondroušek V.: Zapojení studentů do týmové vědecké činnosti
930−945 Jirava P.: Zapojení studentů do specifického výzkumu
945−1000 Rysová H.: Využití ICT v zemědělství
1000−1015 Kukla R.: Technologické zázemí pro studenty II-AŘI
1015−1030 Virius M.: Fyzikální experiment COMPASS v CERN a informační technologie
1030−1100  přestávka, občerstvení
1100−1115 Šilerová E.: Vliv výuky IS na jejich kvalitu v praxi
1115−1130 Bílek M.: Vzdálené řízení modelu
1130−1145 Toman P.: Projekty bez analýzy ze strany uživatele
1145−1200 Krajčík V.: Principy procesního přístupu k řízení projektů IS
1200−1215 Beránek a kol.: Projektování IS - přechod na Enterprise Architect
1215−1230 Ministr J.: Využití prostředí Witness ve výuce
1230−1245 Janáková M.: Databázové technologie pro podporu CRM systémů
1245−1300 Dvořák J.: Nástroje informatiky ve vzdělávání
1300−1400 oběd
1400−1800  neformální jednání jednotlivých skupin, prohlídka lázní Luhačovice
1830 večeře (raut) s následnou neformální diskuzí

23. ledna 2013 (středa) 

730−830 snídaně
845−900 Merunka V.: Zkušenosti s výukou předmětu Informační management na ČZU
900−915 Procházka D.: User experience design - příliš pozdní příchod
915−930 Suchánek P.: Výuka e-business na SU OPF
930−945 Buchtela,D., Vynikárová D.: Novinky ve výuce softwarového inženýrství
945−1000 Panuš J.: Lego Mindstorm při výuce Základy algoritmizace
1000−1015 Ždímal V.: Vzhled informačního systému a uživatel
1015−1040 přestávka, občerstvení
1040−1050 Dlabolová D.: Studentské evaluace a motivace studentů ke studiu informatických předmětů
1050−1100 Klein R.: Využití Control Webu ve výuce
1100−1110 Kolomazník J.: Inovace cvičení předmětu Teorie grafů
1110−1120 Priščáková Z.: Případová studie zavedení grafického zpracování přednášky
1120−1130 Přichystal J.: E-learningová opora předmětu Informatika pro ekonomy v AJ
1130−1140 Rybička J.: Podpora předmětu Zpracování dat pro manažery
1140−1150 Šormová H.: Nové zápočtové písemky v předmětu Teoretické základy informatiky
1150−1200 Vytečka M.: Zvýšení motivace studentů
1200 oběd
1300 ukončení konference