Program konference

Program konference

 

16. ledna 2012 (pondělí)

1200−1400 ubytování a prezence
1400−1415 Motyčka A.: Zahájení konference
1415−1430 Popelka V.: Efekty a defekty IKT ve výuce
1430−1445 Kříž J.: Pedagogické zaměření studentů SII na FBM VUT v Brně
1445−1500 Gábor M., Ružbarský J.: Provázanost výuky v bc studiu na FRI v Žilině
1500−1515 Rakovská E.: Jak dále na oboru hospodářská informatika
1515−1530 Mikulecký P.: Poznámky k hodnocení doktorských programů
1530−1600 přestávka, občerstvení
1600−1615 Myslín J.: Informatika vs. počítače
1615−1630 Hanáček P.: Jak zkoušet a jak nezkoušet na VŠ
1630−1645 Kominácká J.: Motivace studentů spoluprací se zahraniční univerzitou
1645−1700 Hrubý M.: Jazykové vzdělávání pro informatiku
1700−1715 Oláhová E., Tóthová D.: Integrace studentů se zdravotním znevýhodněním
1715−1730 Foltýnek T.: Boj proti plagiátorství
1730−1745 Pecinovský R.: Výsledky aplikace úprav objektových konstrukcí
1800−1900 večeře
1930−2130 ochutnávka vín s hudebním doprovodem

17. ledna 2012 (úterý)

730−815 snídaně
830−845 Vlček P.: Státní informační management ve výuce
845−900 Šilerová E.: Výuka informačních systémů a praxe
900−915 Ždímal V.: Vzhled informačního systému a konzistentnost
915−930 Hrkút P., Kršák E.: Projektová výuka na FRI
930−945 Jirava P.: Řízení projektů a jeho výuka
945−1000 Malo R.: eTechnologie v podnikovém prostředí
1000−1015 Ministr J.: Modelování a simulace procesů na EkF
1015−1030 Tomeš M.: PKP - nasazení v prostředí UPce
1030−1100  přestávka, občerstvení
1100−1115 Balogh Z., Turčáni M.: Výzkum v oblasti web log miningu
1115−1130 Janáková M.: Aktivní využití produktů BI v předmětu Datové sklady
1130−1145 Štencl M.: DBS na PEF MENDELU
1145−1200 Komárková J.: Inovace výuky GIT na ESF UPce
1200−1215 Tvrdíková M.: Zkušenosti s využitím XaaS ve výuce
1215−1230 Rozehnal P.: Zkušenosti s výukou SEO
1230−1245 Gavalcová T.: Matematika, informatika a projekty
1245−1300 Novák M.: Využití licencovaného SW v rámci distančního studia
1300−1400 oběd
1400−1800  neformální jednání jednotlivých skupin, prohlídka lázní Luhačovice
1830 večeře (raut) s následnou neformální diskuzí

18. ledna 2012 (středa) 

730−815 snídaně
830−840 Bílek M., Smrčka F.: Vzdálená laboratoř
840−850 Fejfar J., Přichystal J.: Virtuální zvuková laboratoř
850−900 Přibyl A.: Virtualizace ve výuce Počítačové sítě I
900−910 Bejček M.: Packet Tracer
910−920 Horák O.: Studijní opora pro Počítačové sítě I
920−930 Popelka O.: Výuka předmětu Paralelní programování
930−940 Mitrovič L.: Studijní opora programování s Lego MindStorms
940−950 Panuš J.: Využití externích aplikací při výuce algoritmizace
950−1000 Remeš R.: Problémy s omezujícími podmínkami v C#
1000−1030 přestávka, občerstvení
1030−1040 Kukla R.: Výuková sestava PneuTrainer
1040−1050 Horký L.: Digitální fotografie
1050−1100 Kokeš J.: Hilbert-Huangova transformace
1100−1110 Kružík M.: SW pro práci s logickými formulemi
1110−1120 Plch R.: Interaktivní hry a testy u integrálního počtu
1120−1130 Carbová A.: Možnosti a meze didaktických testů znalostí cizích jazyků
1130−1140 Vytečka M.: Využití systémů NXT ve výuce
1140−1150 XXL
1200 oběd
1300 ukončení konference

Program může být modifikován v průběhu konference. Připomínky popř. výhrady uplatněte na informatika@pef.mendelu.cz