Program konference

Program konference

 

Program může být modifikován v průběhu konference. Připomínky popř. výhrady uplatněte na informatika@pef.mendelu.cz

18. ledna 2016 (pondělí)

1200−1400 ubytování a prezence                                                                                                                                        
1400−1420 Motyčka A.: Zahájení konference
1420−1435 Helmanová J., Hála, M.: Vnímání internetových hrozeb
1435−1450 Pecinovský R.: Technologická singularita se blíží
1450−1505 Hála, T., Rybička, J.: Jak čelit klesající úspěšnosti studentů
1505−1520 Virius, M.: Systém sběru dat pro experiment COMPASS v CERN
1520−1535 Toman, P.: Úloha koncového uživatele v současných IS
1540−1610 přestávka, občerstvení
1615−1630 Brechlerová D.: Minilaboratoř pro výuku bezpečnosti IT
1630−1645 Poulová, P.: IBM EduCloud
1645−1730 Hanáček, P.: Hacking Team aneb umí naši studenti bezpečně programovat?
1800−1900 večeře
1930−2130 ochutnávka vín bez hudebního doprovodu

19. ledna 2016 (úterý)

  730−  830 snídaně
  900− 910 Beránek L.: Business intelligence
  910− 920 Janáková M.: Data science a vizualizace zpracovávaných dat
  920− 930 Jirava P.: Data mining, projektový management
  930− 940 Dobešová Z.: GIS, výuka programování, dat mining, testování
  940− 950 Brechlerová D.: IT a medicína
  950−1000 Klečková J.: Informační systémy
1000−1010 Rakovská E.: Expertné a znalostné systémy, fuzzy logika v podnikovej praxi
1010−1020 Ružbarský J.: Softvérové inženierstvo, ÚML
1020−1030 Janech J.: OOP, UML
1030−1100  přestávka, občerstvení
1100−1110 Panuš, J.: Algoritmizace, robotizace, sociální sítě
1110−1120 Kanáliková A.: Softvérové inženierstvo, kryptografia
1120−1130 Hrkút P.: Webové aplikácie, internet vecí
1130−1140 Pecinovský R.: Vývoj a ověřování metodiky programování
1140−1150 Hála T.: Zjišťování příčin neúspěšnosti studentů odborných předmětů
1150−1200 Burianová E.: Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků
1200−1210 Tvrdíková M. a kol.: ERP a výuka
1210−1220 Klein, R. a kol.: Bioplynové stanice (BP); automatizace a měřící systémy
1220−1230 Slaný, V.: Inovace v předmětech technického kreslení
1300−1400 oběd
1400−1800 neformální jednání jednotlivých skupin, prohlídka lázní Luhačovice
1830 večeře (raut) s následnou neformální diskuzí

20. ledna 2016 (středa) 

  730−  830 snídaně
  845−  900 Landa, J.: Inovace předmětu GIS aneb jak jsme se snažili zapojit firmy do výuky
  900−  915 Dobešová Z.: Eye-tracking pro testování čtení workflow diagramů v GIS
  915−  930 Hrubý, M.: Předmět IT v bakalářském studiu pro civilní studenty FVT UO
  930−  945 Merunka, V.: Výuka projektového řízení pro neinformatiky
  945−1000 Balogh, Z.: Výskum a vývoj v oblasti monitorování s využitím Raspberry PI a RFID
1000−1015 Kanáliková A., Rakovská E.: Ako narábať s algoritmami ve výučbe informatiky
1015−1040 přestávka, občerstvení
1040−1050 Vytečka, M.: 5 let výuky s podporou Lego Mindstorms
1050−1100 Klečková, J.: Experimentální medicínský informační systém
1100−1110 Kozubík, A.: O rozvoji aplikace TeXonWeb
1110−1120 Dvořák, J.: Vymezení prostředků ICT v kyberprostoru bezpečnosti
1120−1130 Ministr, J.: Výuka řízení bezpečnosti na EkF VŠB-TUO
1130−1140 Šilerová, E.: Zařazení předmětu IS ve studijních plánech
1140−1150 Gavalcová T.: Vzdělávání v podmínkách existence kulturních rozdílů studujících
1150−1200 Příprava na oběd, začátek odevzdávání klíčů na recepci, převzetí OP z recepce apod.
1200 oběd
1300 ukončení konference