Příspěvky 2016

Autor příspěvku Název příspěvku Abstrakt Příspěvek Prezentace
Balogh, Z., Turčáni, M., Munk, M., Kapusta, J. Výskum a vývoj v oblasti monitorovania pomocou mikropočítača Raspberry PI a technológie RFID
Bílek, M. Virtualizace v architekturě počítačů  
Blaško, R., Kozubík, A., Blašková, M. Výučba matematiky a informatika    
Brechlerová, D. Minilaboratoř pro výuku bezpečnosti IT
Burianová, E. Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků
Denko, M., Marečák, A., Bednár, M., Tropp, J. Informačný systém pre SOŠ stavebnú v ZA    
Dobešová, Z. Eye-tracking pro testování čtení workflow diagranů
Dobešová, Z., Pászto, V. GIS analýzy, eye-tracking nabídka spolupráce    
Dvořák, J. a kol. Vymezení prostředků ICT v kyberprostoru bezpečnosti    
Frendlovská, D. Síla virálního marketingu  
Gavalcová, T. Výuka/studium studujících z kulturně odlišných prostředí
Hála, M., Helmanová, J. Vnímání internetových hrozeb
Hála T. Zjišťování příčin neúspěšnosti studentů informatických předmětů    
Hammerschmiedt, M., Klein, R., Slaný, V. Inovace fermentorů
Hrkút, P. Webové aplikácie a internet vecí  
Hrubý, M. Předmět „Informační technologie“ v novém bakalářském studijním programu pro civilní studenty FVT UO  
Janáková, M. DATA SCIENCE a vizualizace zpracovávaných dat    
Jirava, P. Projektový management - výuka Data mining, soft    
Kanáliková, A., Rakovská, E. Ako narábať s algoritmami vo výučbe informatiky    
Klečkova, J. Informační systémy  
Klečkova, J.. Experimentální medicínský informační systém  
Kozubík, A., Blaško, R., Kozubíková, Z. O rozvoji aplikace TEXonWeb    
Landa, J., Turčínek, P., Procházka, D. Inovace předmětu GIS, aneb jak jsme se snažili zapojit firmy  
Ministr, J., Fiala, J. Koncepce předmětu Řízení bezpečnosti informací    
Moll, I. Vyvoláno včerejšími příspěvky, Rudolfa Pecinovského, Petra Hamáčka, Arnošta Motyčky    
Musil, M. Zapojení studentů VŠPJ do vývoje mobilních aplikací na platformě Recon Jet  
Panuš, J. Algoritmizace, Robotika ve výuce    
Pecinovský R. Technologická singularita    
Pecinovský R. Vývoj a ověřování metodiky výuky programování    
Poulová, P. IBM EduCloud    
Rakovská, E. Námety na spoluprácu    
Remeš, R. a kol. Plánování projektů simplexovou metodou    
Ružbarský, J. Softvérové inžinierstvo na FRI  
Rybička, J. Jak čelit studijní neúspěšnosti v odborných předmětech  
Slaný, V. a kol. Inovace v předmětech technického kreslení
Smrčka, F. Využití hodinek Fénix 3 ve výuce programování  
Toman, P. Úloha koncového uživatele v současných IS    
Tvrdíková, M., Rozehnal, P., Novák, V. Nároky na výuku integrovaných informačních systémů na VŠ, případová studie nasazení
Virius, M. Systém sběru dat experimentu COMPASS v CERN    
Vytečka, M. 5 let výuky s podporou Lego Mindstroms