Informatika XXIX/2016

Zaměření konference

Rádi bychom Vás upozornili na malou změnu formátu konference Informatika. Chtěli bychom navázat na původní myšlenku tohoto tradičního lednového setkávání a zaměřit se vedle prezentace pedagogických zkušeností i na navazování nových kontaktů a předávání zkušeností mezi výzkumnými týmy jednotlivých univerzit. Cílem je vytvořit platformu, na které by členové výzkumných kolektivů prezentovali témata, kterým se věnují a kde by uvítali navázání spolupráce s dalšími pracovišti. Prosíme Vás, abyste vedle své účasti věnovali čas i oslovení Vašich mladých kolegů s nabídkou účasti na této konferenci. Při registraci je vhodné vedle tradičních údajů vyplnit i téma(ta), která byste rádi v rámci Vašeho kolektivu prezentovali.

Konferenci organizuje Ústav informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 
http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/zakladni_informace 
ve spolupráci s EUNIS-CZ www.eunis.cz

Termín konání

Ubytování a prezence bude od 12 hodin dne 18. ledna 2016.  Oběd ve vlastní režii.

Zahájení konference ve 14 hodin.

Ukončení akce bude v cca 13 hodin dne 20. ledna 2016.

Kontakt

Místo konání: hotel Adamantino, a. s., Pozlovice 337, 763 26 Luhačovice. Tel.: +420 577 131 082, +420 736 631 000. E-mail:recepce@adamantino.cz, WWW: www.adamantino.cz, GPS: N 49.12514°, E 17.77629°.

Organizátor: Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně, doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Tel.: +420 545 13 22 00, E-mail: mot@mendelu.cz, Fax: +420 545 13 22 45.

Doprava

Pojedete do Luhačovic‑Pozlovic, cestou od Luhačovic projedete Pozlovicemi, na konci kolem hřbitovní zdi do kopce podle směrovky k hotelu Adamantino. Viz přiložená mapka. (GPS: N 49.12514°, E 17.77629°.)


Zvětšit mapu

Ubytování

Součástí poplatku je ubytování v objektu konání semináře, v hotelu Adamantino, v  jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích (několik pokojů je třílůžkových) s kompletním soc. vybavením, možností využití bazénu a rehabilitací, blíže viz www.adamantino.cz.

Stravování

Součástí poplatku je strava, počínaje večeří dne 18. ledna 2016 a konče obědem dne 20. ledna 2016. Oběd 18. ledna není zahrnut v poplatku.

 

Poplatek

Nezměněné podmínky. Za veškeré související služby je poplatek 1500 Kč při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, resp. 2500 Kč při ubytování v jednolůžkovém pokoji (omezená kapacita). Garance poskytnutí uhrazených služeb (strava, ubytování, pronájmy, sborník autorům) je v případě, že poplatek je zaplacen:

  • při požadavku na jednolůžkový pokoj nejpozději do 24. 11. 2015 (nejlépe však ihned po registraci),
  • při požadavku na ubytování ve dvoulůžkovém pokoji do 27. 12. 2015.

Poplatek zašlete nejlépe ihned po registraci převodním příkazem na účet EUNIS-CZ, z.s.p.o. (sídlo Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, IČO: 67363369, DIČ: CZ67363369, další info na www.eunis.cz ) vedený u Raiffeisen Bank v Praze 6, Dejvická 30, č. ú. 2336097001/5500, var. symbol XXX0116, kde XXX je pořadové číslo příslušného účastníka v seznamu registrovaných (IBAN: CZ8655000000002336097001, SWIFT adresa: RZBCCZPP). Po zaslání informace na mot (at) mendelu.cz je možno za jedno pracoviště použít souhrnnou platbu.