Program konference 2011

  

Pondělí, 17. ledna 2011

Jednání řídí doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., PEF MENDELU  Brno

14.00-14.15 Motyčka, A.: Zahájení konference (PEF Mendelova univerzita v Brně)

14.15-14.30 Bejček, M.: E-learningový systém VŠMIE (VŠMIE Praha)

14.30-14.45 Helmanová. J: Blended learning na SVŠES (SVŠES Praha)

14.45-15.00 Fiala, J.: Výuka informatiky na soukromých VŠ MSK (VŠSS Havířov)

15.00-15.15 Merunka, V.: Reakreditace BP Informatika (PEF ČZU Praha)

15.15-15.30 Gavalcová, T.: Matematika pro informatiku - projekty a realita (FIM UHK)

15.30-16.00 Přestávka, občerstvení

 

Jednání řídí doc. Ing. Jiří Rybička, Dr., PEF MENDELU Brno

16.00-16.15 Šedivá, Z.: Využití multimédií v předmětech informatiky (VŠE)

16.15-16.30 Procházka, D.: Propojení výuky uživatelských rozhraní s průmyslem (PEF MENDELU)

16.30-16.45 Oujezdský, A.: Freewarové aplikace nejen pro učitele (OU Ostrava)

16.45-17.00 Křupka, J.: Systémový přístup v projektech (FES UP Pardubice)

17.00-17.15 Adámek, M.: Využití sociálních sítí pro výuku (FIM UHK)

17.15-17.30 Pecinovský, R.: Metodika Design Patterns First v roce 2010 (VŠE)

18.00-19.00 Večeře

19.30 Kulturní večer spojený s ochutnávkou vín

 

Úterý 18. ledna 2011

7.30-8.30 Snídaně 

 

Jednání řídí doc. Ing. Pavel Petr, CSc., FES Univerzita Pardubice 

08.45-09.00 Rybička, J.: Koncepce stud. materiálů předmětu Program. techniky (MENDELU)

09.00-09.15 Sadloň, Ĺ.: Object FIRST od prvého semestra (FRI ŽU Žilina)

09.15.-09.30 Nagyová, I.: Výuka programování v BYOB (OU Ostrava)

09.30-09.45 Popelka, O: Agilní programovámí (PEF MENDELU)

09.45-10.00 Vaněk, J.: Multimediální učebny s řízenou výukou (OPF SLU)

10.00-10.15 Dannhoferová, J.: Výuka Audiovizuální komunikace (PEF MENDELU)

10.15-10.30 Kočí, R.: Audiovizuální technika ve výuce (FIT VUT Brno)

10.30-10.45 Balogh, Z.: Efektivita výučby pomocou implementovania interaktívních prvkov do prostredi LMS (FPV UKF Nitra) 

10.45-11.15 Přestávka, občerstvení

 

Jednání  řídí doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., PEF ČZU v Praze

11.15-11.30 Hrubý, M.: E-testové otázky jako motivační nástroj (UO Brno)

11.30-11.45 Havlíček, Z.: Hodnocení e-learningových kurzů (PEF ČZU Praha) 

11.45-12.00 Brechlerová, D.: IT v trestním zákoně (PEF ČZU Praha)

12.00-12.15 Kunovský, J a spol.: Virtuální učebna (FIT VUT v Brně)

12.15-12.30 Kokeš, J.: Virtuální laboratoř (VŠMIE Praha)

13.00-14.00 Oběd

15.00-17.00 Odpolední výlet na Karlštejn a okolí

18.30 Večeře formou rautu s pokračujícím neformálním jednáním

 

Středa 19. ledna 2011 

7.30-8.30 Snídaně 

 

Jednání řídí doc. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc., FSI Vysoké učení technické v Brně

09.00-09.15 Dvořák, J.: Trendy ve výuce elektronického obchodu (FP VUT Brno)

09.15-09.30 Beránek, L.: Výuka Podnikání a obchodování na internetu (JČU)

09.30-09.45 Janáková, M.: Analýza OS vzhledem k hostovým aplikacím (OPF SLU Karviná)

09.45-10.00 Hrubý, M.: Inovace předmětu Teorie her (FIT VUT Brno)

10.00-10.15 Foltýnek, T.: Teorie grafů; zkušenosti a  eLearningové opory (MENDELU)

10.15-10.30 Kukla, R.: Průmyslové lehce členitelné systémy (AF MENDELU) 

10.30-11.00 Přestávka, občerstvení 

 

Jednání řídí doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., PEF MENDELU

11.00-11.45 Pokorný, M.: Síťový penetrační test  (PEF MENDELU Brno)

11.15-11.30 Machalová, J.: Výuka studentů různých oborů v rámci jednoho předmětu (PEF MENDELU)

11.30-11.45 Motyčka, A.: Propagace studia (PEF MENDELU)

11.45-12.00 Přichystal, J: Výuka předmětu Operační systémy (PEF MENDELU)

12.00-12.15 Štencl. M., Weinlichová, J.: Výuka DBS (PEF MENDELU)

12.15-12.30 Talandová, P.: eLearningová podpora výuky programování (PEF MENDELU)

12.30-12.45 Motyčka, A.: Zakončení konference 

13.00 Závěrečný společný oběd

 

Pozn.: Změna v programu vyhrazena. Registrované a dosud nezařazené příspěvky budou do programu zařazovány dle dohody s jejich autory. Časový limit příspěvku (15 minut) nelze překročit a obsahuje i cca 2` prostoru pro případný dotaz/odpověď.