Informatika XXIV/2011

Konferenci organizuje Ústav informatiky Provozně ekonomické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně - http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/zakladni_informace ve spolupráci
s EUNIS-CZ - www.eunis.cz

Termín konání

Ubytování a prezentace bude od 12 hodin dne 17. ledna 2011. Zahájení konference ve 14 hodin.
Ukončení akce bude v cca 13 hodin dne 19. ledna 2011.

Kontakt

Místo konání: Hotel Žďas Svratka, 592 02 SVRATKA, Tel.: 566 662 611, E-mail:hotel.svratka@iol.cz, GPS: 49°42'47.56"N, 16°3'9.968"E.

Organizátor: Ústav informatiky PEF MENDELU, doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., Zemědělská 1, 613 00 Brno,
Tel.: +420 545 13 22 00                 E-mail: mot@mendelu.cz                 Fax: +420 545 13 22 45.

Doprava

do Svratky, téměř hned za značkou obce při příjezdu od Sněžného odbočka vpravo směr Hotel Žďas Svratka viz mapka.

 

Ubytování

v objektu konání semináře, hotel Žďas Svratka, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, pokoje v přilehlých zděných chatách, vždy kompletní soc. vybavení, možnost využití bazénu a rehabilitací, blíže viz www.hotel-svratka.cz


Zvětšit mapu

Stravování

součástí poplatku je strava počínaje večeří dne 17. ledna 2011 a konče obědem dne 19. ledna 2011. Oběd 17. ledna není zahrnut v poplatku.

Poplatek

nezměněné podmínky. Za veškeré související služby je poplatek 1500 Kč při ubytování v třílůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji, resp. 2500 Kč při ubytování v jednolůžkovém pokoji (zcela výjimečná možnost, je třeba před platbou individuálně řešit na mot@mendelu.cz ). Garance poskytnutí uhrazených služeb (strava, ubytování, pronájmy, sborník autorům) je v případě, že poplatek je zaplacen:

  • při předem projednaném požadavku (viz výše) na jednolůžový pokoj nejpozději do 21. 11. 2010,
  • při požadavku ubytování v třílůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji do 28. 12. 2010.

Poplatek zašlete nejlépe ihned po registraci převodním příkazem na účet EUNIS-CZ (sídlo Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1, IČO: 67363369, DIČ: CZ67363369, další info na www.eunis.cz ) vedený u Raiffeisen Bank v Praze 6, Dejvická 30, č. ú. 2336097001/5500, var. symbol XXX0111, kde XXX je pořadové číslo příslušného účastníka v seznamu registrovaných (IBAN: CZ8655000000002336097001, SWIFT adresa: RZBCCZPP). Po zaslání informace na mot@mendelu.cz je možno za jedno pracoviště použít souhrnnou platbu.