Seznam účastníků konference Informatika XXII/2009

Pořadí Jméno Pracoviště Zapl.
130. Ing. Radomír Křenovský Příspěvek MZLU - UZPET
129. Ing. Radovan Kukla, Dr. Příspěvek MZLU - UZPET
128. Ing. Klára Antlová, Ph.D.  HF TU Liberec
127. Doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.  UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informati
126. Ing. Tomáš Sysala, Ph.D. Příspěvek UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informati
125. Ing. Jaroslav Běčák  VŠB-TUO, Katedra aplikované informatiky
124. Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.  Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
123. Mgr. Radim Remeš  KMI EF JU České Budějovice
122. Ing. Ladislav Beránek, CSc. Příspěvek Kat. apl. mat. a inf., Jihočeská universita
121. Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.  VUT v Brně
120. Ing. Eva Černá  Česká zemědělská univerzita v Praze
119. Prof. Ing. Jan Čapek, CSc.  Univcerzita Pardubice, FES, USII
118. Mgr. Jan Vaněk Příspěvek Fakulta vojenského zdravotnictví UO
117. Ing. Bruno Ježek, Ph.D. Příspěvek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hrad.Kr
116. Mgr. Ladislav Csízi  KI PF UJS v Komárne
115. Mgr. Ladislav Végh  KI PF UJS v Komárne
114. RNDr. Stefan Gubo  KI PF UJS v Komárne
113. Ing. Rudolf PECINOVSKÝ, CSc. Příspěvek ICZ, VŠE
112. Doc. Ing. Karel Richta, CSc.  MFF UK, FEL ČVUT
111. Ing. Miroslav Hrdý  VASS Boskovice, Hybešova 53, Boskovice
110. RNDr. Mojmír Stloukal  VOŠ E a Z a SŠ Boskovice
109. Ing. Martin Komárek  ČVUT FEL Praha, Katedra počítačů
108. RNDr. Michael Banzet  ÚPIT
107. Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.  VŠB-TU Ostrava, EkF
106. PaedDr. František Smrčka Příspěvek VŠP Jihlava
105. Bc. Jaromír Landa  ÚI PEF MZLU v Brně
104. Bc. Tomáš Koubek  ÚI PEF MZLU v Brně
103. RNDr. Michal Javorník  Masarykova univerzita
102. Doc. RNDr. Miloš Šeda, Ph.D. Příspěvek VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrstvi
101. Ing. Dominik Vymětal, DrSc. Příspěvek Katedra informatiky OPF SLU Karviná
100. Mgr. Milena Janáková, Ph.D. Příspěvek SU OPF Karviná
99. Ing. Ondřej Popelka Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
98. Doc. Ing. Prokop Toman, CSc.  ČZU - PEF - KII
97. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. Příspěvek USII, FES, Univerzita Pardubice
96. Roman Malo Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
95. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D.  Ústav informatiky, PEF MZLU v Brně
94. Ing. Milan Tomeš  Univerzita Pardubice, FES/USII
93. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.  FES, Univerzita Pardubice
92. Mgr. Lukáš Horký Příspěvek Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
91. Ing. Jan Panuš Příspěvek Univerzita Pardubice/ FES
90. Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
89. Ing. Petr Jedlička, Ph.D.  Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
88. Mgr. Antonín Přibyl  KEI VSPJ Jihlava
87. Ing. František Dařena, Ph.D.  Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
86. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. Příspěvek ÚI PEF MZLU
85. Ing. Patrik Hrkút  FRI ŽU Žilina
84. Ing. Ján Janech  FRI ŽU Žilina
83. Ing. Miroslav Gábor  FRI ŽU Žilina
82. Ing. Ľubomír Sadloň, CSc.  FRI ŽU Žilina
81. RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.  MZLU PEF ÚI
80. Ing. Eva Burianová, Ph.D.  Ostravská univerzita v Ostravě
79. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Příspěvek Ostravská univerzita v Ostravě
78. Ing. Miroslav Cepl  ÚI PEF MZLU v Brně
77. Ing. David Procházka, Ph.D. Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
76. Marek Pícka  KII PEF ČZU
75. Ing. Josef Pavlíček, Ph.D. Příspěvek ČZU Katedra KII, IBM Czech Republic
74. Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Příspěvek KII - PEF
73. Ing. Jan Turčínek  UI PEF MZLU
72. Ing. Naděžda Chalupová  ÚI PEF MZLU v Brně
71. Ing. Dana Vynikarová  KII PEF ČZU Praha
70. Ing. David Buchtela  KII PEF ČZU Praha
69. Bc. Pavel Turčínek  UI PEF MZLU v Brně
68. Ing. Tomáš Richta Příspěvek KEI VŠPJ
67. Ing. Edita Šilerová, Ph.D.  KIT PEF ČZU
66. RNDr. Eva Jablonská, CSc.  KIT ČZU v Praze
65. Ing. Michal Burda, Ph.D. Příspěvek Ostravská univerzita
64. Ing. Pavel Haluza Příspěvek ústav informatiky PEF MZLU v Brně
63. RNDr. Ivo Moll, CSc.  MZLU
62. RNDr. Helena Wallenfelsová  GOPAS, a.s.
61. Ing. Magdalena Raszková Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
60. Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.  KII PEF ČZU Praha
59. PaedDr. Jozef Kapusta  KI FPV UKF v Nitre
58. Ing. Zoltán Balogh, Ph.D.  KI FPV UKF v Nitre
57. Mgr. Mária Burianová  KI FPV UKF v Nitre
56. Prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.  Katedra informatiky FPV UKF Nitra
55. Ing. Petra Talandová Příspěvek ÚI PEF MZLU
54. Ing. Eva Menčlová  VŠB - TU Ostrava, EkF, SI - 157
53. Ing. Radek Němec Příspěvek VŠB - TU Ostrava, EkF, SI - 157
52. Ing. Tomáš Potužák  ZČU - FAV - KIV
51. Ing. Jitka Baňařová, Ph.D. Příspěvek VŠB - TU Ostrava, EkF, 157 - SI
50. Ing. Pavel Vlček, Ph.D. Příspěvek VŠB - TU Ostrava, EkF, 157-SI
49. Ing. Eva Moravcová, CSc.  VŠB - TU Ostrava, EkF, 157-SI
48. Prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.  VŠB-TU Ostrava, EkF, 157 - SI
47. Ing. Miroslav Hrubý, CSc. Příspěvek Univerzita obrany
46. RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D. Příspěvek KIT PEF ČZU Praha
45. Dr. Jan Rychlík  Západočeská univerzita
44. Ing. Jiří Fejfar  ÚI PEF MZLU Brno
43. Ing. Jana Weinlichová  MZLU v Brně, PEF, Ústav informatiky
42. Doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. Příspěvek Fakulta informačních technologií, VUT v Br
41. Doc. Ing. František Zbořil, CSc. Příspěvek Fakulta informačních technologií, VUT v Br
40. Doc. Dr. Petr Hanáček  Fakulta informačních technologií, VUT v Br
39. Ing. Martin Hrubý, Ph.D.  Fakulta informačních technologií, VUT v Br
38. Ing. Radek Kočí, Ph.D.  VUT v Brně, Fakulta informačních technolog
37. Ing. Ivo Fandel  KI FEM SPU v Nitre
36. Ing. Marcela Hallová Příspěvek KI FEM SPU v Nitre
35. RNDr. Darina Tóthová, Ph.D. Příspěvek CIT FEM SPU v Nitre
34. Ing. Peter Depeš  KI FEM SPU v Nitre
33. Ing. Mária Wenzlová  KI FEM SPU v Nitre
32. Ing. Zuzana Korcová  KI FEM SPU v Nitre
31. Doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc. Příspěvek KI FEM SPU v Nitre
30. Doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. Příspěvek KI FEM SPU v Nitre
29. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. Příspěvek FIM UHK
28. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Příspěvek Univerzita Hradec Králové, Fakulta informat
27. Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. Příspěvek EkF VŠB-TU Ostrava
26. Blanka Krejčí  ÚI PEF MZLU Brno
25. Ing. Ludmila Kunderová Příspěvek ÚI PEF MZLU Brno
24. Mgr. Jitka Machalová, Ph.D. Příspěvek ÚI PEF MZLU
23. Ivana Mikešová  ČZU v Praze, PEF - KII
22. Ing. Michael Štencl Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
21. Bc. Petr Halamíček  ÚI PEF MZLU v Brně
20. Ing. Lukáš Zoubek, Ph.D.  Ostravská univerzita v Ostravě
19. Ing. Aleš Oujezdský Příspěvek Ostravská univerzita v Ostravě
18. RNDr. Helena Novotná Příspěvek FAST VUTv Brně, ústav informatiky
17. Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Příspěvek MZLU v Brně, PEF, Ústav informatiky
16. Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. Příspěvek PEF ČZU Praha
15. Doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.  KII PEF ČZU
14. Doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.  USII, FES, Univerzita Pardubice
13. Ing. Ludmila Brestičová  UI PEF MZLU
12. RNDr. Ingrid Nagyová Příspěvek Ostravská univerzita v Ostravě
11. Doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.  UI PEF MZLU
10. Doc. Ing. Konečný Vladimír, CSc.  MZLU,PEF, ÚI
9. RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.  SU OPF v Karviné
8. Doc. RNDr. František Koliba, CSc.  OPF SU v Opavě
7. Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. Příspěvek Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně
6. Prof. Ing. Ivan VRANA, DrSc.  Katedra informačního inženýrství PEF ČZ
5. Doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D.  FIM UHK Hradec Králové
4. Doc. RNDr. Jíří Šťastný, CSc.  ÚAI FSI VUT Brno
3. Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. Příspěvek FIM, Univerzita Hradec Králové
2. Doc. Ing. Arnošt MOTYČKA, CSc. Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
1. Ing. Patrik Serafinovič  ÚI PEF MZLU v Brně