Publikace pro konferenci Informatika XXII/2009

Obecné informace o příspěvku 

Příspěvek v černobílém provedení (také platí pro případné a jen zcela nezbytné obrázky a grafy) v rozsahu cca 4—6 stran (velikost písma 12 bodů, řádkování 1,5) se odevzdává v den zahájení semináře.

Rozšířený abstrakt v rozsahu dvou stran

Rozšířený abstrakt v rozsahu max. 2 strany (pro tištěný sborník) spolu s elektronickou formou příspěvku (bude na přiloženém CD), velikost písma 12 bodů, řádkování 1,5, se odevzdává v den zahájení semináře.

Rozšířený abstrakt musí obsahovat na první straně:

  • název příspěvku v české a anglické verzi,
  • autor příspěvku,
  • klíčová slova v české a anglické verzi,
  • abstrakt v české verzi ve třech odstavcích:
    1. odstavec: výchozí stav a citace (odkazy) na zdroje, ze kterých je čerpáno,
    2. odstavec: cíl příspěvku, použité metody a způsob řešení,
    3. odstavec: dosažené výsledky.

Na druhé straně bude abstrakt obsahovat svou anglickou verzi a seznam použitých zdrojů (literatura).