Program konference Informatika XXII/2009

Pondělí 19. ledna 2009

14.00—14.15
Motyčka, A. (PEF MZLU v Brně): Zahájení konference
14.15—14.30
Sysala, T.: Výuka informatických oborů a předmětů na FAI UTB ve Zlíně
14.30—14.45
Beránek, L.: Obor Ekonomická informatika na JČU v Českých Budějovicích
14.45—15.00
Zbořil, F.: Nové obory v magisterském programu na FIT VUT v Brně
15.00—15.15
Šeda, M.: Výuka informatiky v prostředí FSI VUT v Brně
15.15—15.30
Smrčka, F.: Výuka informatiky na VŠP v Jihlavě
15.30—15.45
Gubo, S.: Výuka informatiky na KI PF UJS v Komárně
15.45—16.15
Přestávka
16.15—16.30
Richta, K. a kol.: Minimalizace pedagogické zátěže
16.30—16.45
Motyčka, A.: Nový studijní program na PEF MZLU v Brně
16.45—17.00
Novotná, H.: Nový obor a výuka informatiky na FAST VUT v Brně
17.00—17.15
Popelka, V.: Informatické vzdelávanie v študijných programoch na SPU v Nitre
17.15—17.30
Mikulecký, P.: Kudy v doktorském studiu SII
17.30—17.45
Mišovič, M.: Zkušenosti z obhajob disertačních prací
18.00—19.00
Večeře
19.30—
Kulturní večer spojený s ochutnávkou vín

Úterý 20. ledna 2009

07.30—08.30
Snídaně
09.00—09.15
Poulová, P.: Procesní model IUS a jeho podpora ISUISem
09.15—09.30
Klimeš, C.: Model zvyšování kvality vzdělávání v distančních formách s využitím multimédi
09.30—09.45
Raszková, M.: Systematický rozvoj multimediálních opor na PEF MZLU v Brně
09.45—10.00
Talandová, P.: Elektronické opory výuky
10.00—10.15
Pecinovský, R.: Automatické vyhodnocování studentských úloh
10.15—10.30
Burda, M.: Aplikace data miningu v analýze výsledků testování znalostí a dovedností
10.30—11.00
Přestávka, občerstvení

Sekce Algoritmizace a programování (běží paralelně se sekcí Grafika a GIT)

11.00—11.15
Vaníček, J.: Algoritmus : Projektování bez programování
11.15—11.30
Rybička, J.: Umění programování ve výuce
11.30—11.45
Brechlerová, D.: Studenti a logické myšlení
11.45—12.00
Richta, T.: Výuka programování na VŠP Jihlava
12.00—12.15
Panuš, J.: Základy algoritmizace na FES Pardubice
12.15—12.30
Foltýnek, T.: K problematice seminárních skupin při výuce algoritmizace
12.30—12.45
Kozel, T.: Mobilní technologie při výuce programování
12.45—13.00
Nagyová, I.: Výuka objektově orientovaného programování

Sekce Grafika a GIT (běží paralelně se sekcí Algoritmizace a programování)

11.00—11.15
Komárková, J.: Inovace výuky geoinformačních technologií
11.15—11.30
Ježek, B.: Počítačová grafika ve výuce informatiky
11.30—11.45
Machalová, J.: Propojení výuky, aplikovaného výzkumu a praxe v oblasti GIT na PEF MZLU v Brně
11.45—12.00
Procházka, D.: Zkušenosti s výstavbou a využitím Laboratoře virtuální reality
12.00—12.15
Vaněk, J.: Framework pro výuku počítačové grafiky
12.15—12.30
Oujezdský, A.: Tvorba digitálního videa
12.30—12.45
Horký, L.: Koncepce výuky předmětu Digitální fotografie
13.00—14.00
Oběd
15.00—18.00
Lázně Luhačovice a jeho léčivé prameny
18.30—
Večeře formou rautu s pokračujícím neformálním jednáním

Středa 21. ledna 2009

07.30—08.30
Snídaně
08.45—09.00
Hrubý, M.: Individuální práce se studenty na katedře KaIS ÚO v Brně
09.00—09.15
Vlček, P.: Spolupráce s praxí při výuce předmětu Umělá inteligence a ES
09.15—09.30
Hallová, M.: Informatika budúcnosti
09.30—09.45
Merunka, V.: Zkušenosti s modelovacími nástroji umožňujícími automatické transformace
09.45—10.00
Hennyeyová, K.: Skúsenosti so vzdelávaním VŠ učitelov v oblasti IKT
10.00—10.15
Janáková, M.: Výuka databázových systémů
10.15—10.30
Němec, R.: DBS MySQL ve službách Business Inteligence
10.30—10.45
Kunovský, J.: Zkušenosti s výukou Teorie spojitých systémů
10.45—11.10
Přestávka, občerstvení
11.10—11.20
Baňařová, J.: Projektové řízení na EkF VŠB-TU Ostrava
11.20—11.30
Pavlíček, J.: Inteligentní vyhledávač webových služeb
11.30—11.40
Tóthová, D.: Elektronická prihláška na portáli VŠ
11.40—11.50
Trenz, O.: Výuka Umělé inteligence na PEF MZLU v Brně
11.50—12.00
Štencl, M.: Umělá inteligence ve výuce
12.00—12.10
Kukla, R.: Vizualizační měřící systémy
12.10—12.20
Kunderová, L.: Síťová laboratoř pro výuku předmětu OS a PS
12.20—12.30
Haluza, P.: Modulární systém zkoušení v předmětu IE2
12.30—12.40
Malo, R.: Koncepce výuky předmětu E-technologie
12.40—12.50
Popelka, O.: Nový předmět Manipulační technika
12.50—13.00
Motyčka, A.: Zakončení konference
13.00
Závěrečný společný oběd

Poznámka: Změna programu vyhrazena. Za odřeknutá vystoupení v průběhu konference budou dle dohody zařazovány příspěvky původně plánované na konec konference.