Seznam účastníků konference Informatika XXI/2008

Pořadí Jméno Pracoviště Zapl.
112. Ing. Jiří Mlejnek  KP FEL CVUT
111. Ing. Martin Komárek  KP FEL CVUT
110. Mgr. Ľubomír Sadloň, Ph.D.  Katedra softverovych technologii, FRI ŽU
109. Ing. Ján Janech  Katedra softverovych technologii, FRI ŽU
108. Ing. Miroslav Gábor  Katedra softverovych technologii, FRI ŽU
107. Ing. Patrik Hrkút  Katedra softverovych technologii, FRI ŽU
106. Ing. Jan Novák Příspěvek EDU 2000 s.r.o.
105. Dr. Jan Rychlík  ZČU
104. Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.  Technická univerzita v Liberci Hospodářská
103. Ing. Klára Antlová, Ph.D.  Technická univerzita v Liberci Hospodářská
102. Ing. Dalibor Hula Příspěvek Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné
101. Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.  ZČU FAV KIV
100. RNDr. Ivo Moll, CSc.  ÚSOV PEF MZLU v Brně
99. Mgr. Filip Rubáček Příspěvek Univerzita Hradec Králové
98. RNDr. Helena Wallenfelsová  GOPAS a.s., Praha
97. Ing. Milan Tomeš Příspěvek Univezita Pardubice
96. Ing. Petr Jedlička, Ph.D. Příspěvek Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
95. Doc. Ing. Prokop Toman, CSc. Příspěvek ČZU PEF KII
94. Edita Šilerová Příspěvek KIT PEF ČZU
93. RNDr. Michal Javorník  ÚVT MU
92. Ing. Petr Benda Příspěvek KIT - PEF - ČZU v Praze
91. Ing. Václav Lohr Příspěvek KIT - PEF - ČZU v Praze
90. Ing. Petr Burdych  PEF ČZU v Praze - KOSA
89. Bc. Petr Halamíček  Ústav informatiky PEF MZLU Brno
88. Ing. Josef Pavlíček, Ph.D. Příspěvek Katedra Informačního Inženýrství PEF CZU
87. Prof. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. Příspěvek KII - PEF - CZU
86. Marek Pícka  ČZU Praha, PEF, KII
85. RNDr. Michael Banzet  MZLU
84. RNDr. Eva Jablonská, CSc.  KIT ČZU Praha
83. Doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.  USII, FES, Univerzita Pardubice
82. RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Příspěvek SU v Opavě, ODF v Karviné
81. Mgr. Michal Houda  EF JU
80. Ing. Jiří Mach  ČZU
79. RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.  MZLU, PEF, ústav informatiky
78. RNDr. Dagmar Brechlerová Příspěvek KIT PEF ČZU Praha
77. Blanka Krejčí  Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
76. Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Příspěvek VUT v Brně,FP,Ústav informatiky
75. Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.  JU EF
74. Prof. Ing. Jan Čapek, CSc.  Univerzita Pardubice FES - USII
73. Ing. Miroslav Cepl Příspěvek Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
72. Doc. RNDr. Jiří Šťastný, CSc.  ÚAI FSI VUT v Brně
71. Ing. Rudolf PECINOVSKÝ, CSc. Příspěvek ICZ a.s.; VŠE - FIS - KIT
70. Doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D.  KIKM FIM UHK
69. Ing. Hana Jonášová, Ph.D.  Univerzita Pardubice
68. Doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D. Příspěvek USII, FES, Univerzita Pardubice
67. Ing. Tomáš Richta  ČVUT-FEL
66. Ing. Ondřej Popelka Příspěvek Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
65. PaedDr. Jozef Kapusta  Katedra informatiky, FPV UKF Nitra
64. Ing. Zoltán Balogh, Ph.D.  KI FPV UKF Nitra
63. Ing. Pavel Strnad Příspěvek KP FEL CVUT a KII PEF CZU CZ
62. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. Příspěvek KIT PEF ČZU v Praze
61. František Koliba  OPF SU
60. Ing. Oldřich Trenz Příspěvek Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
59. Ing. Michael Štencl Příspěvek Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
58. RNDr. Darina Tóthová, Ph.D.  CIT FEM SPU v Nitre
57. Ing. Mária Wenzlová  KI, FEM, SPU Nitra
56. Ing. Ivo Fandel  KI FEM SPU Nitra
55. Ing. Marcela Hallová  KI FEM SPU Nitra
54. Doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.  Kat. informatiky FEM SPU v Nitre
53. Doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.  KI FEM SPU v Nitre
52. Ing. Zuzana Korcová  SPU Nitra
51. Ing. Martin Pokorný Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
50. Ing. Martin Kuhn Příspěvek VŠB TU Ostrava, EkF, K155 Aplik. inf.
49. Ing. Jan Ministr, Ph.D. Příspěvek VŠB - TU Ostrava, EkF, K155 Aplik.inf.
48. Doc. Ing. Josef Fiala, CSc.  VŠB - TU Ostrava, EkF, K155 Aplik.informatik
47. Tomáš Bajtek  VŠB - TU Ostrava
46. RNDr. Helena Novotná  ústav informatiky FAST VUT Brno
45. Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. Příspěvek Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
44. Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. Příspěvek KII PEF ČZU Praha
43. Doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.  Katedra informačního inženýrství PEF ČZ
42. RNDr. Ingrid Nagyová Příspěvek KIK PFOU Ostrava
41. Ing. David Grobelný  KIK PF OU Ostrava
40. Ing. Aleš Oujezdský  KIK PF OU Ostrava
39. Ing. František Dařena, Ph.D. Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
38. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. Příspěvek KIKM FIM UHK
37. Ing. Petra Talandová Příspěvek ÚI PEF MZLU
36. Ing. Pavel Haluza  ÚI PEF MZLU v Brně
35. Bc. Magdalena Raszková Příspěvek Ústav informatiky, PEF, MZLU v Brně
34. Pavel Turčínek  ÚI PEF MZLU
33. Ing. Jan Turčínek  UI PEF MZLU v Brně
32. Doc. Ing. František ZBOŘIL, CSc.  Fakulta informačních technologií VUT v Brn
31. Prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.  KI FPV UKF Nitra
30. Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Příspěvek MZLU v Brně, PEF, Ústav informatiky
29. Doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc. Příspěvek ČZU PEF, katedra informačního inženýrstv
28. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Příspěvek Univerzita Hradec Králové
27. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Příspěvek Ústav informatiky PEF MZLU Brno
26. Mgr. Jitka Machalová, Ph.D. Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
25. Doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.  ÚI PEF MZLU v Brně
24. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. Příspěvek ÚI PEF MZLU
23. Ing. Dana Vynikarová  PEF ČZU Praha
22. Ing. David Buchtela  PEF ČZU Praha
21. Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. Příspěvek FIT VUT v Brně
20. Doc. Dr. Petr Hanáček  FIT VUT v Brně
19. Ing. Martin Hrubý, Ph.D. Příspěvek FIT VUT
18. Ing. Radek Němec  VSB-TU Ostrava, EkF, kat. 157 - SI
17. Ing. Pavel Vlček, Ph.D.  VSB-TU Ostrava, EkF, kat. 157 - SI
16. Ing. Eva Moravcová, CSc.  VSB-TU Ostrava, EkF, kat. 157 - SI
15. Ing. Jitka Baňařová  VSB-TU Ostrava, EkF, kat. 157 - SI
14. Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Příspěvek Ústav infromatiky
13. Prof. Ing. Jindřich KALUŽA, CSc. Příspěvek VŠB - TU Ostrava
12. Prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc. Příspěvek FIM Univerzita Hradec Králové
11. Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.  KII PEF ČZU v Praze
10. Ivana Mikešová  ČZU Praha
9. Lenka Urválková  ČZU Praha
8. Ing. Miroslav Hrubý, CSc. Příspěvek Univerzita obrany, Brno
7. Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. Příspěvek ÚI PEF MZLU
6. Ing. David Procházka Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
5. Mgr. Jana Andrýsková, Ph.D. Příspěvek Ústav informatiky, PEF MZLU v Brně
4. Ing. Ludmila Brestičová  ÚI PEF MZLU Brno
3. Ing. Roman Malo, Ph.D. Příspěvek Ústav informatiky PEF MZLU v Brně
2. Ing. Naděžda Chalupová Příspěvek ÚI PEF MZLU v Brně
1. Ing. Patrik Serafinovič  Ústav informatiky PEF MZLU v Brně