Program konference Informatika XXI/2008

Pondělí 21. ledna 2008

 

13.45—14.00
Motyčka, A. (PEF MZLU v Brně): Zahájení konference

 

14.00—14.15
Antlová, K. (HF TU Liberec): Podnikatelská informatika – obor šitý na míru
14.15—14.30
Herout, P. (FAV ZČU Plzeň): ZČU a výuka informatiky (prac. název)
14.30—14.45
Sadloň, L. a kol. (FRI ŽU v Žilině): Informatika na FRI ŽU v Žilině
14.45—15.00
Kaluža, J. (EF VŠB-TU Ostrava): Jak publikovat ve vědeckém světě
15.00—15.15
Talandová, P. (PEF MZLU v Brně): Příprava odborných prací jako součást vzdělávání
15.15—15.30
Mikulecký, P. (FMI UHK Hradec Králové): Znalostní technologie, proč a jak?
15.30—16.00
Přestávka
16.00—16.15
Vaníček, J. (PEF ČZU Praha): Aktivní metody výuky teorie při časové redukci kontaktních hodin výuky
16.15—16.30
Petr, P. (ESF UP Pardubice): Vstupní znalosti studentů z oblasti informatiky
16.30—16.45
Klimešová, J. (PEF ČZU Praha): Výuka interdisciplinárních předmětů v magisterském studiu
16.45—17.00
Toman, P. (PEF ČZU Praha): Informatické zákony ve výuce informatiky
17.00—17.15
Brechlerová, D. (PEF ČZU Praha): Kolik práva pro informatiky?
17.15—17.30
Křena, B. (FIT VUT Brno): Jak postihovat plagiátorství studentů?
17.30—18.00
Diskuse k 1. bloku
19.00—
Společná večeře, raut  

Úterý 22. ledna 2008

 

09.00—09.15
Hrubý, M. (UO Brno): Evropský kurz Net-Trainers – zdroj inspirace
09.15—09.30
Poulová, P. (FMI UHK Hr. Králové): On-line výuka na UHK
09.30—09.45
Malo, R. (PEF MZLU v Brně): eLearningová výuka předmětu XML aplikace pro UHK
09.45—10.00
Vaněk, J, (ODF SU v Karviné): Postup tvorby studijní opory
10.00—10.15
Havlíček, Z. (PEF ČZU Praha): LMS v rámci ELLS
10.15—10.30
Novák, J, (EDU 2000): Edu-learning pro Microsoft Office
10.30—11.00
Přestávka
11.00—11.15
Rubáček, F. (FIM UHK Hr. Králové): Životnost eLearningových on-line aplikací
11.15—11.30
Procházka, D. (PEF MZLU v Brně): eLearning jako součást prezenční výuky
11.30—11.45
Jedlička, P. (PEF MZLU v Brně): Interaktivní prvky pro eLearning
11.45—12.00
Benda, P. (PEF ČZU Praha): Kontrola formální správnosti testových otázek v LMS
12.00—12.15
Kuhn, M.: (EF VŠB-TU Ostrava): Zkušenosti s nástrojem Witness ve výuce
12.15—12.30
Foltýnek, T. (PEF MZLU v Brně): Ovlivnitelné charakteristiky seminárních skupin jako předpoklad úspěchu edukačního procesu
12.30—12.45
Dařena, F. (PEF MZLU v Brně): Služba výpočtu CSI pro PEF
13.00—14.00
Oběd
14.00—17.00
Návštěva lázní v Luhačovicích, multimediální záznamy z cest
17.30—18.30
Večeře
19.30—19.40
Pecinovský, R. (FIS VŠE v Praze): Výuka programování pro praxi
19.40—19.50
Merunka, V.: (PEF ČZU Praha): Jaký programovací jazyk učit a jak ho učit
19.50—20.00
Pavlíček, J. (PEF ČZU Praha): Výuka algoritmizace v 1. ročníku ČZU
20.00—20.10
Kozel, T. (FIM UHK Hr. Králové): Nové předměty vývoje softwaru na UHK
20.10—20.20
Semrád, J. (FEL ČVUT Praha): Výuka řízení SW projektů
20.20—21.00
Diskuse 

Středa 23. ledna 2008

 

08.15—08.30
Tomeš, P. (FES UP Pardubice): Sharepoint portál v prostředí univerzity
08.30—08.45
Mišovič, M. (PEF MZLU v Brně): Pohledy na funkcionalitu podniku a jejich odraz ve výuce vývoje podnikových IS
08.45—09.00
Lohr, V. (PEF ČZU Praha): Implementace Web 2.0 při výuce ICT
09.00—09.15
Hrubý, M. (FIT VUT Brno): Předmět Teorie her v MSP
09.15—09.30
Dvořák, J. (FP VUT Brno): Výuka předmětu Elektronický obchod
09.30—09.45
Rybička, J. (PEF MZLU v Brně): Kancelářské systémy ve VŠ výuce
09.45—10.20
Přestávka, uvolnění pokojů, odevzdávání klíčů od pokojů
10.20—10.30
Nagyová, I. (PF OU Ostrava): Multimédia ve vzdělávání
10.30—10.40
Chalupová, N. (PEF MZLU v Brně): Koncepce výuky multimediálně zaměřených předmětů
10.40—10.50
Hula, D. (OPF SU Karviná): Opensource software při výuce grafiky
10.50—11.00
Andrýsková, J. (PEF MZLU v Brně): Výuka předmětu Animace a geoprostor
11.00—11.10
Raszková, M. (PEF MZLU v Brně): Výuka softwarového inženýrství na OAMK Oulu, Finsko
11.10—11.20
Šilerová, E. (PEF ČZU Praha): Řízení IT v podnikové praxi
11.20—11.30
Přichystal, J. (PEF MZLU v Brně): TeX on Web a výuka zpracování textu
11.30—11.40
Pokorný, M. (PEF MZLU v Brně): Výsledky dvou projektů FRVŠ
11.40—11.50
Trenz, 0., Štencl, M. (PEF MZLU v Brně): Inovace v oblasti výuky UI
11.50—12.00
Cepl, M., Popelka, O. (PEF MZLU v Brně): Zkušenosti z inovace předmětu APV
12.00—12.05
Ukončení semináře
12.05—13.00
Závěrečný společný oběd