Zkušenosti s využíváním e-learningu při výuce

The Experience with Using of E-learning in Education

Petr Burdych∗ , Jiří Mach‡

Abstrakt

Článek se zabývá zkušenostmi s průběhem výuky s ohledem na využívání e-learningu. Autoři vyučují právě jeden semestr. Článek je zaměřen na vyjádření názorů a zkušeností s výukou na katedře operační a systémové analýzy, a to u předmětů Matematické metody v ekonomii a managementu a Logistické systémy za podpory elektronické formy vzdělávání – e-learningového produktu Moodle.

Cílem příspěvku je zhodnotit zkušenosti s použitím e-learningových nástro jů při výuce, konkrétně při poskytovaní podkladů k výuce, komunikaci
se studenty a hodnocení studentů.Zkušenosti s použitím e-learningových nástro jů lze označit za velmi pozitivní a naučné. Použití systému Moodle při podpoře výuky předmětů bude již nedělitelnou součástí. Důvodem je nejen snadnost použití, ale také velmi kladné ohlasy studentů a pedagogů.

Klíčová slova

e-learning, Moodle, kurz

Abstract

This paper deals with experience of education focusing on using e-learning. The authors are teaching for one semestr now. This paper is focusing on expression of opinions and experience of education on Department of Operational and System Analysis within sub jects Mathematical Methods in Economy and Managenment and Logistic Systems with the use of electronical forms of education, the e-learning product Moodle.

The aim of this article is to evaluate the experience of using e-learning tools in education, specificaly in provisioning students with background papers, communication and evaluation.

The experiences with using e-learning tools can be marked as very positive and edifying. Using Moodle for educational support will be since now
the indivisible part. The reason is not just the ease of use, but also very positive acceptance by students and tutors.

Key words

e-learning, Moodle, course

 


∗ Ing. Petr Burdych, e-mail: burdych@oikt.czu.cz, katedra operační a systémové ana-
lýzy, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129,
165 21 Praha 6-Suchdol, ČR, tel. +420-224 38 24 71
‡ Ing. Jiří Mach, e-mail: machjiri@oikt.czu.cz, katedra operační a systémové analýzy,
Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129,
165 21 Praha 6-Suchdol, ČR, tel. +420-224 38 32 43

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf43.76 KB
abstrakt.pdf62.97 KB