Zavedení předmětu "Teorie her" do výuky v magisterském studijním programu na FIT VUT v Brně

Creating a New Course Game Theory for the MSc Study Programme at FIT BUT in Brno

Martin Hrubý∗

Abstrakt

Cílem zavedení předmětu Teorie her je dát studentům vzdělání v oblastech racionálního rozhodování v krizových situacích, vyjednávání a predikce chování inteligentních entit. Aplikace můžeme směřovat do predikce chování lidí, ať už v otázkách bezpečnostních, ekonomických nebo sociologických.
Dále pak můžeme aplikace vidět v robotických problémech, pokud budeme časem schopni konstruovat autonomní roboty s vlastními cíly a snahou o maximalizování vlastního užitku. racionálního rozhodování jistou průpravu ve schopnosti problémy analyzovat, hledat možné a v rámci toho se pak správně rozhodovat. Matematické modely v teorii her také ukazují jasná řešení mnoha problémů v běžném životě.
V tomto článku byl prezentován autorův záměr zavést nový předmět Teorie her v magisterském studijním programu. Předmět bude zřejmě patřit mezi volitelné. Je otázkou, jaký zá jem u studentů vzbudí. Ukazuje se však, že mezioborové předměty jsou u studentů populární, což mohu doložit na příkladě svého jiného předmětu Geografické informační systémy (Hrubý, 2008), který v tomto akademickém roce bude vypsán už počtvrté a navštěvuje ho průměrně 200 studentů. Jako velmi pěknou ukázku zpracovaného předmětu Teorie her a optimální rozhodování můžeme uvést třeba předmět dr. Hykšové (2008) na Fakultě dopravní ČVUT v Praze.

Klíčová slova

Magisterský studijní program, teorie her.

Abstract

The author presented his wish to enter a new course called Game Theory in MSc. study programme at our faculty. The course is going to be one of the optional ones. The future will show a popularity of such a course. But we have some experience that inter-disciplinary courses are required by the students as it is visible in another example of my course (Hrubý, 2008) which has approximately 200 students every academic year. I would like to mention Game Theory course which is highly interesting and full of inspiration, it is Game Theory and Rational Decision Making by Hykšová (2008) at Faculty of Transportation Sciencies, Czech Technical University in Prague.

Keywords

MSc. study program, Game Theory.

Literatura

  1. Hrubý, M. Předmět Geografické informační systémy. 2008 [cit. 2008-01-22]. Dostupné na: http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GIS/.
  2. Hykšová, M. Předmět Teorie her a optimální rozhodování. 2008 [cit. 2008-01-22]. Dostupné na: http://euler.fd.cvut.cz/predmety/teorie_her/.

 


∗ Ing. Martin Hrubý, Ph. D., e-mail: hrubym@fit.vutbr.cz, ústav inteligentních systémů, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, ČR, tel. +420-541 14 11 40.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf63.3 KB
abstrakt.pdf73.78 KB
prezentace.pdf177.18 KB