Výuka předmětu XML aplikace na Univerzitě Hradec Králové

XML Applications Course Teaching at University Hradec Králové

Roman Malo∗

Abstrakt

V rámci pro jektu IUS (Inter Univerzitní Studium) byl v uplynulém semestru předmět XML aplikace garantovaný ústavem informatiky PEF MZLU v Brně vyučován i pro zá jemce z Fakulty informatiky a managementu královéhradecké univerzity. Výuka probíhala prakticky výhradně e-learningovou formou, kdy byl zúčastněným k dispozici informační systém zahrnující zejména eLearningové nástro je výuky a komunikační prostředky.
Vlastní výuka byla rozdělena na tři navazující moduly, které obsahovaly zejména informace o modulu, instrukce, studijní podklady a zadání úkolu.
Vypracování a odevzdání všech těchto úkolů bylo stanoveno jako nutný předpoklad pro ukončení předmětu, respektive jako prerekvizita pro možnost absolvovat zkoušku. Hlavním důvodem pro nastavení takových požadavků byla zejména snaha o průběžnou aktivitu studentů.
Ze čtyřitceti studentů zapisujících si předmět nakonec úspěšně ukončila pouze třetina, což je ve srovnání stejným způsobem vyučovaných předmětů podprůměrný výsledek, jež je primárně připisován právě nutnosti zpracovat tři úkoly. Souběžný průběh předmětu vyučovaného prezenčně na Mendelově univerzitě a jeho e-learningové varianty dostupné na UHK navíc přinesl možnost srovnání jednotlivých přístupů i reakcí studentů.

Klíčová slova

IUS, e-learningová výuka, XML aplikace.

Abstract

XML applications course undertaken by Department of Informatics FBE MUAF in Brno was taught during the last half-year also at Faculty of Informatics and Management University Hradec Králové. The teaching itself was applied only by an e-learning form by the help of MUAF university information system and especially its e-learning tools and means of communication.
The course itself was divided into three modules which consisted especially of basic information about module, instructions, study texts and assignment. Elaboration and consignment of all assignments was set as a necessary condition for successful passing the course. The main reason of this requirement was an effort to press on students to study continually.
Only one third of forty students who choose this course at the beginning of the half-year passed it. It is below the average in the comparison
on similar courses and this fact was probably caused just by the necessity to work out three assignments. At the same time teaching the course by the face-to-face way at Mendel University and e-learning way at University Hradec Kralové brought also possibility to compare both approaches and also student’s reactions.

Keywords

IUS, e-learning teaching, XML applications.

 


∗ Ing. Roman Malo, Ph. D., e-mail: malo@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 30.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
abstrakt.pdf61.11 KB
prezentace.pdf201.75 KB