Výsledky FRVŠ projektů modernizace experimentální počítačové sítě

Results of the FRVŠ Projects Related to Innovation of Experimental Computer Network

Martin Pokorný∗ , Ludmila Kunderová‡

Abstrakt

Stav výukové experimentální počítačové sítě v roce 2007 byl pro výukové potřeby v mnoha směrech omezující, zejména nízkým počtem pracovních stanic a nekvalitním hardwarovým vybavením. Počítačová síť je využívána v rámci praktické náplně předmětů Počítačové sítě, Počítačové sítě II, Inovace pro informatiky a Bezpečnost informačních systémů.
Za podpory FRVŠ pro jektů Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/F1/a, Pokorný) a Inovace předmětu Bezpečnost informačních systémů (743/F1/a, Kunderová) se podařilo vybavit laboratoř dostatečným počtem moderních pracovních stanic umožňujících garantovat na cvičení každému studentovi vlastní počítač, dále pořídit nový síťový hardware pro výukové účely. Experimentální síť je zcela separovaná od univerzitní počítačové sítě, tudíž v ní lze provádět libovolné experimenty, studenti mohou pracovat na všech stro jích s administrátorskými právy. Laboratoř využíva jí studenti i mimo výuku pro přípravu svých semestrálních prací. Výstupem pro jektů jsou i inovované studijní materiály předmětu a rozšířená výuková náplň.

Klíčová slova

FRVŠ, projekt, počítačové sítě.

Abstract

In the last year, the state of the experimental computer network poses as a limitation for the teaching needs in the several points of view. The main problem there was the lack of number of computers and insufficient hardware quality of working stations. The computer network has to be employed within the practical parts of the courses Computer networks I, Computer Networks II, Innovation Course for the Economic IT specialists and Security in IS/IT.
With contribution of two accepted FRVŠ pro jects The innovation of the practical content of the course Computer Network and related courses (2639/F1/a, Pokorný), and The innovation of the course Security of IS/IT (743/F1/a, Kunderová), there was enabled to equip the laboratory with the sufficient number of powerful working stations granting to each student his/her own computer. In the next, there were installed new network devices for teaching purpose. Nowadays, the experimental network is fully separated from the university network. That is why it is available to practice any experiments there and students are allowed to use the administrator permissions within their activities. The laboratory may be in sing beyond the lessons too, for the preparation of assignments, final student thesis, etc. The results of the pro ject reside in the innovation of study materials and in the enhancing of content of the courses mentioned in previous.

Keywords

FRVŠ, project, computer networks.

Literatura

  1. Barnes, D., Sakandar, B. Cisco LAN Switching Fundamentals. 1. vyd. Indianopolis : Cisco Press, 2004. ISBN 1-58705-089-7.
  2. Kerio WinRoute Firewall6. Domovská stránka pro jektu. 2008 [cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.kerio.cz/kwf_home.html.
  3. Nagios. Domovská stránka pro jektu. 2008 [cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.nagios.org.
  4. Nessus. Domovská stránka pro jektu. 2008 [cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.nessus.org/nessus/.
  5. Tear, D., Paqut, C. Campus Network Design Fundamentals. 1. vyd. Indianopolis : Cisco Press, 2005. ISBN 1-58705-222-9.
  6. Wenstrom, M. Zabezpečení sítí Cisco. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-952.
  7. Wireshark. Domovská stránka pro jektu. 2008 [cit. 2008-01-15]. Dostupné na: http://www.wireshark.org.

 


∗ Ing. Martin Pokorný, e-mail: martinp@node.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 27
‡ Ing. Ludmila Kunderová, e-mail: lidak@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 42

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf65.04 KB
abstrakt.pdf90.7 KB