TeXonWeb a výuka zpracování textů

TeXonWeb and Education of Typesetting

Jan Přichystal∗

Abstrakt

Zpracování textů na počítači je pro drtivou většinu uživatelů počítačů každodenní záležitostí a umění správně používat vhodné programové vybavení je v dnešní době považováno za samozřejmost. Předmět Zpracování textů na počítači, jehož charakteristiku uvádí například Přichystal (2004a), je vyučován na Provozně ekonomické fakultě MZLU jako předmět volitelný.
Každý semestr si jej pravidelně zapisuje přibližně 60 studentů. Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled v oblasti zpracování dokumentů všech druhů na počítači. V tomto předmětu se mimo jiné zabýváme výukou typografického systému TEX za použití webového rozhraní – systému TEXonWeb.
Systém TEXonWeb, jehož popis uvádí Přichystal (2004b), vznikl a je používán ve výuce především ze dvou důvodů. Prvním důvodem je každý semestr se opakující martyrium s instalací a konfigurací překladače systému TEX a spolupracujících editorů zdro jového kódu. Druhým důvodem je možnost nabídnout uživatelům, nejen studentům, snadný a rychlý přístup k systému TEX bez nutnosti jeho instalace. Oba tyto požadavky naplňuje webové systém TEXonWeb (dostupný na http://tex.mendelu.cz), který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jediným požadavkem je, aby uživatel měl k dispozici webový prohlížeč a připo jení k internetu. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s možnostmi, které systém TEXonWeb v současné době nabízí a především jaké novinky lze očekávat v průběhu roku 2008.
Z již existujících vlastností systému TEXonWeb můžeme zmínit především možnost snadné editace zdro jového kódu v TEX, možnost prohlédnout si hlášení o průběhu překladu dokumentu a možnost vkládání vlastních souborů a jejich začleňování do výsledného dokumentu. V současné době je shromážděno již velké množství požadavků na vylepšení vlastního systému. Mezi ty nejdůležitější patří vylepšení správy uživatelských souborů, redesign uživatelského rozhraní, rozšíření množiny nabízených stylů dokumentů a zlepšení bezpečnosti systému.

Klíčová slova

TEX, TEXonWeb, zpracování textů.

Abstract

Computer typesetting is for most users of computers day-to-day activity and using proper software in these days considered as an occasion. Subject Computer typesetting, described in Přichystal (2004a), is taught as an elective sub ject. About sixty students study this sub ject every term. The main aim of this sub ject is to give students overview over the text processing on computers. In this sub ject we put mind to typographic system TEX using web interface TEXonWeb.
System TEXonWeb, described in Přichystal (2004b), arose and is used due two reasons. First one is every-term problems with instalation and configuration of TEX compiler and cooperating source code editors. Second reason is possibility to offer users, not only students, easy and fast access to system TEX without necessity of installation. Both requirements completes web system TEXonWeb (http://tex.mendelu.cz), available 24 hours/day, 7 days/week. The only requirement is to have web browser and internet connection. Main aim of this article is to list present funtions and introduce new features that we can await during year 2008.
Within existing features of TEXonWeb we can present easy source code editing, viewing log file and including own files. At the present time we have a lot of requirements how to improve existing system. Among the most important is improving of file management, user interface redesign, enlargement of the set of document styles and reinforcement of system security.

Keywords

TEX, TEXonWeb, typesetting.

 Literatura

  1. Přichystal, J. Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování textů na počítači. In Informatika XIV/2004. 1. vyd. Brno : Konvoj, 2004, s. 99–103. (ISBN 80-7302-066-1.)
  2. Přichystal, J., Rybička, J. Webové rozhraní pro sazbu dokumentů. In SLT 2004. 1. vyd. Brno : Konvo j, 2004, s. 73–78. (ISBN 80-7302-068-8.)

 


∗ Ing. Jan Přichystal, Ph. D., e-mail: jprich@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 46

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf108.41 KB
abstrakt.pdf86.76 KB
prezentace.pdf80.84 KB