Specializovaná učebna pro zpracování audiovizuálních dat

The Special Classroom for Multimedia Data Processing

Jan Přichystal∗ , Patrik Serafinovič‡

Abstrakt

Aktuální vybavení učeben ústavu informatiky PEF MZLU v Brně bohužel neodpovídá úrovní ani rozsahem optimálním požadavkům kladeným na výuku garantovaných předmětů (např. Počítačová hudba). Veškerá výuka probíhá až na malé výjimky pouze teoreticky. Praktické procvičování a řešení individuálních pro jektů studentů je v tuto chvíli možné jen v omezené podobě v předmětu Počítačová grafika, kde se využívá softwarů CorelDraw a Rhino na již tři roky starých, nevyhovujících pracovních stanicích.
Cílem řešení je vytvoření specializovaných výkonných počítačových pracovišť v rámci jedné učebny. Každé pracoviště bude vybaveno specializovanou zvukovou kartou. Součástí každého pracoviště bude rovněž velmi kvalitní grafická a zobrazovací jednotka. Učitelské pracoviště bude navíc vybaveno zařízeními pro zpracování zvuku (zvukovou kartou, vhodnými monitory a mixážním pultem a dalšími nezbytnými přístro ji). Softwarové vybavení všech pracovišť umožní emulovat hardwarová zařízení pro tvorbu a zpracování zvukových a grafických dat (MatLab, LabView). Tím dosáhneme výrazné cenové úspory při zachování srovnatelné úrovně výuky jako při použití dražších, čistě hardwarových řešení.
Konkrétním výstupem pro jektu bude vysoce specializovaná audiovizuální počítačová učebna tvořena velmi sofistikovaným vybavením, které bude umožňovat plnohodnotnou výuku oblastí souvisejících se zpracováním zvukových a grafických dat. Zařazení této učebny do stáva jícího komplexu našich učebnových prostor za jistí implicitní a tradiční možnost přístupu studentům i mimo vyučované předměty, bude ji tedy možno využívat i pro řešení individuálních studentských prací.

Klíčová slova

Audio, Cubase, LabView, MatLab, počítačová hudba, signál, SoundForge, vybavení učeben.

Abstract

Actual classroom equipment at Department of informatics PEF MZLU Brno is no longer satisfactory neither its standard nor optimal requirements for teaching of guaranteed sub jects (e. g. Computer music). All education is almost theoretical. Practical training and individual student project solving is presently available only in reduced form of sub ject Computer graphics, where CorelDraw and Rhino software is used, but on unsuitable hardware.
We aim to estabilish specialised powerful computers within one classroom. Each of them will be equipped with sound card and professional graphical card and display. Teacher’s computer will be in addition equipped with facilities for sound and graphical data processing like Matlab and LabView. Thereby we can save money keeping the courses on the high level on contrary when using just hardware solutions.
Concrete output of the project will be highly specialised audiovisual computer classroom equipped with very sophisticated accessories. This will help us to guarantee full-value education in scopes realted to sound and grahical data processing. Engaging this classroom into current complex of our classrooms will provide implicit and conventional possibility of student access besides common sub jects. Classroom could be used for solving students’ works.

Keywords

Audio, classroom equipment, computer music, Cubase, LabView, MatLab, signal, SoundForge.

 


∗ Ing. Jan Přichystal, Ph. D., e-mail: jprich@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 46
‡ Ing. Patrik Serafinovič, e-mail: serafin@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 22 34

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf89.99 KB
abstrakt.pdf65.47 KB