Sharepoint portál v prostředí univerzity

Sharepoint Portal in Environment of University

Milan Tomeš∗ , Alena Musilová‡

Abstrakt

Nejprve je popsán obecně po jem portál a portálové řešení Microsoft Sharepoint, dále je popsána současná situace na Univerzitě Pardubice, FES/USII v této oblasti, proces tvorby a odevzdávání závěrečných prací, na kterém bude toto řešení testováno.
Na začátku jsou stanoveny požadavky na portálové řešení a cíle, které by měly být splněny nasazením Sharepoint portálu. Dále je provedeno testování, realizované jako simulace skutečného Sharepoint serveru formou pronájmu webhostingu Windows Sharepoint Services 2.0 na serveru Ignum.cz. V rámci tohoto virtuálního serveru byl vytvořen univerzitní portál a testována funkčnost na procesu tvorby a odevzdávání závěrečných prací.
Ze zhodnocení vyplýva jí tyto výsledky: Funkce DMS systému – je silným nástro jem, ale v dané verzi 2.0 narazila na několik omezení. Integrace s MS Office – testované aplikace spolupracují bez problémů. Podpora prohlížečů – plnou funkcionalitu nabízí pouze IE, ostatní prohlížeče mají omezení. Testování na tvorbě a odevzdávání písemných prací – Sharepoint je vhodné řešení. Lepší přehlednost a orientace – při dobrém návrhu a strukturovanosti portálu je orientace a přehlednost kvalitní. Týmová spolupráce – v daném procesu se osvědčila.
Produkt Microsoft Sharepoint je sice portál podnikový, ale jeho využití je praktické i pro školství, kde byl již několikrát nasazen. Protože se ale Informační centrum Univerzity Pardubice zaměřuje spíše na technologii Java a má v této oblasti již připravenou implementaci CMS systému a portálu, je zavedení produktu Microsoft Sharepoint v pardubických podmínkách nereálné.

Klíčová slova

Portál, Sharepoint, závěrečná práce.

Abstract

A main conception of a portal and the portal solution Microsoft Sharepoint is described at the beginning, further present circumstances on University of Pardubice, FES/USII in this area are described, and also a process of creation of bachelor and diploma works is described. The forenamed solution will be tested on this process.
Requirements and aims of implementation, which should be realised with Sharepoint, are defined. The testing is realised as a simulation of the real Sharepoint server through the use of webhosting Windows Sharepoint Services 2.0, which provides Ignum.cz. An university portal was created there and his functionality in the process of the creation bachelor and diploma work was tested.
The testing gives these results: DMS system feature – is a mighty tool, but has some constraints in version 2.0. Integration with MS Office – the
tested application cooperates without problems. Browsers support – only IE offers full functionality, other browsers have some constraints. Creation of bachelor a diploma work – Sharepoint is a good solution. Lucidity and orientation – if a design of the portal is good, orientation and lucidity. is also good. Teamwork – in the given process is good.
The Microsoft Sharepoint product is primary a business portal, but his usage is also possible in an educational system, where it was several times utilised. However Information centre of University of Pardubice prefers rather Java technology and has ready an implementation of CMS system and a portal in this way. That is why the usage of Microsoft Sharepoint in these conditions unrealistic.

Keywords

Portal, Sharepoint, bachelor work.

Literatura

  1. Microsoft. Přehled serveru Sharepoint Portal Server 2003. 2003 [cit. 2007-01-30]. Dostupné na: http://www.microsoft.com/cze/office//office2003/sharepoint/overview.mspx.
  2. Microsoft. Nový informační portál pro střední školy přináší všem uživatelům velký komfort pro organizaci výuky i komunikaci mezi sebou. 2005 [cit. 2006-12-10]. Dostupné na: http://www.microsoft.com/cze/casestudies/Trebesin_SPS.mspx.
  3. Musilová, A. Univerzitní portál. (Bakalářská práce.) Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007, 53 s.
  4. Pasch, O. Microsoft Windows Sharepoint Services. Hotová řešení. 1. vyd. Praha : Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0621-7.

 


∗ Ing. Milan Tomeš, e-mail: milan.tomes@upce.cz, ústav systémového inženýrství a informatiky, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, ČR, tel. +420-466 03 60 06
‡ Bc. Alena Musilová, ústav systémového inženýrství a informatiky, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, ČR

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf210.59 KB
abstrakt.pdf85.93 KB