Open source software při výuce grafiky

Open Source Software in Computer Graphics Education

Dalibor Hula∗

Abstrakt

Při výběru vhodného softwaru pro potřeby výuky základů počítačové grafiky hra je významnou roli dostupnost, a to jak z hlediska finančních nákladů a licencí, tak i z hlediska hardwarové či softwarové náročnosti na provozování. Z tohoto hlediska je obecně vhodnou volbou open source software.
Tento příspěvek se zabývá nasazením především open source softwaru, ale i „freewaru" použitelného pro výuku základů počítačové grafiky. Článek stručně popisuje některé programy a jejich využití při výuce kurzu Počítačová grafika a design na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.
Výsledky samostatné práce studentů tohoto kurzu jsou využity při tvorbě trojrozměrného modelu města.

Klíčová slova

Open source, počítačová grafika, zkušenosti, GIMP, Inkscape, Blender, POV-Ray, CMS Moodle, Google Sketchup.

Abstract

Very important factor in choosing appropriate software supporting computer graphics education is availability (in terms of finance, licences, hardware and software requirements). Open source software is generally the best solution from this point of view.
This entry deals with open source and free software suitable for computer graphics education. Some free programmes, which are being used in course Computer graphics and design at Silesian University, School of Business Administration, are briefly described.
Students works from this course are being used to create three-dimensional model of town.

Keywords

Open source, computer graphics, experience, GIMP, Inkscape, Blender, POV-Ray, CMS Moodle, Google Sketchu.

Literatura

  1. Koliba, F., Korviny, P. CMS Moodle – rychlý náhled. In Konference Belcom’05. 1. vyd.Praha, 2005. (ISBN 80-01-03203-5.)
  2. Koliba, F., Vaněk, J., Suchánek, P. Softwarová podpora e-learningu na OPF SU. In Informatika X./2002. 1. vyd. Brno: MZLU, 2002, s. 51–56. (ISBN 80-7302-027-0.)
  3. Partskhaladze, G. Základy počítačové grafiky. Skripta OPF. 1. vyd. Karviná : OPF, 2000. ISBN 80-7248-096-0.
  4. Slezská univerzita v Opavě. Stránky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.opf.slu.cz.

 


∗ Ing. Dalibor Hula, e-mail: hula@opf.slu.cz, katedra informatiky, Obchodně podnikateská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, ČR.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf230.11 KB
abstrakt.pdf83.03 KB
prezentace.pdf1.98 MB