LMS v rámci ELLS

LMS in the Framework ELLS

Zdeněk Havlíček∗

Abstrakt

Od roku 2005 je ČZU v Praze členem sítě evropských univerzit Euroleague for Life Science (ELLS). Do této sítě patří celkem sedm evropských
univerzit. Hlavní zaměření ELLS je soustředěno na společnou pedagogickou činnost, studentské a učitelské mobility a za jištění celkové vysoké kvality výuky. Moderní výukové prostředí v univerzitní výuce uvádí Pettersson (Pettersson, 2006).
V návaznosti k celkovému zaměření ELLS a s přihlédnutím k situaci na ČZU v Praze byl v roce 2006 řešen univerzitní grant, jehož cílem bylo jak
analyzovat stav v používání e-learningových systémů na ČZU v Praze a na partnerských univerzitách, tak připravit návrh na zavedení celouniverzitního LMS (Learning Management System) systému do praktické výuky.
Na základě analýzy a porovnání několika LMS systémů byl vybrán v roce 2006 do pilotního provozu systém Moodle, který je založen na technologii Open source. Toto řešení se ukázalo jako vhodné pro podmínky ČZU v Praze, je levné a současně i perspektivní z hlediska mezinárodní spolupráce v rámci ELLS. Po zhodnocení pilotního provozu vlastní implementace systému Moodle byla zahá jena v březnu 2007 a v lednu 2008 celkový počet uživatelů je více než 10 000. Podrobné výsledky řešení grantu jsou uvedeny v literatuře (Havlíček, Hradecký, Mikulecký, 2007).

Klíčová slova

ELLS, LMS, Moodle.

Abstract

The CULS Prague is a member of Euroleague for Life Science (ELLS) university network since 2005. The network consists of seven European
universities. The focus of ELLS is on joint teaching and learning, student and staff mobility, and quality assurance.
Based on the ob jectives of the ELLS and the current situation at the CULS Prague, an internal university grant was solved in 2006. After compiling a list of all current e-learning systems at the CULS and an analysis of e-learning systems at partner universities was prepared a proposal for implementation of an all-university LMS (Learning Management System).
On the basis of the analysis and comparison of several LMS systems the Moodle system was selected for the pilot operation. This solution was found to be suitable for the CULS conditions, it is inexpensive and, at the same time, it also shows a potential from the point of view of international cooperation. Moodle implementation was started at February 2007. The total number of users in January 2008 was more than 10 000.

Keywords

ELLS, LMS, Moodle.

Literatura

  1. Havlíček, Z., Hradecký, O., Mikulecký, M. a kol. Podpora elektronického vzdělávání na ČZU v Praze. 1. vyd. Praha : ČZU, 2007. ISBN 978-80-213-1620-1.
  2. Pettersson, R. What contributions does ICT make to effective learning processes. 1. vyd. Warsaw : ELLS, 2006.
     

∗ Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc., e-mail: havlicek@pef.czu.cz, katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol, ČR, tel. +420-224 38 22 73.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
abstrakt.pdf79.74 KB