Jak postihovat plagiátorství studentů

How to Punish Plagiarism of Students?

Bohuslav Křena*

Abstrakt

Autor se zamýšlí nad postihováním nedovolené spolupráce studentů při řešení projektů, přičemž vychází ze zkušeností s hodnocením samostatných projektů na FIT VUT v Brně. Cílem článku je podělit se o vlastní zkušenosti a načerpat náměty od kolegů z ostatních škol.
Příspevek popisuje nejčastější motivace studentů a způsoby nedovolené spolupráce, hodnotí jednotlivé typy postihů, které připadají v úvahu, a diskutuje problémy spojené s postihováním plagiátorství.
Nejpodstatnejší částí příspěvku jsou otázky pro podnícení diskuse z následujících tří okruhů:
(1) Lze postihovat autory stejně jako opisující?
(2) Kde je hranice mezi přípustným a nepřípustným chováním a jak její přestoupení dokázat?
(3) Zda a jak ocenit zvýšené úsilí učitelů související s postihy?

Klíčová slova

Projekty studentů, nedovolená spolupráce, plagiátorství, disciplinární řízení.

Abstract

In the paper punishment of forbidden cooperation of students within students projects is discussed. The author has experience in this field from the Faculty of Information Technology, Brno University of Technology. The aim of this paper is to share experience with the teacher from other universities.
Common reasons for plagiarism are introduced and possible penalties are evaluated. Several questions and open problems connected with this topic are place here:
(1) Can we punish authors in the same way as we punish pirates?
(2) Where is the border between permissible and non-permissible behaviour? And to prove passing this border?
(3) Should we compensate additional work of the teachers. And if, how much?

Keywords

Students projects, forbidden cooperation, plagiarism, penalty.

 


* Ing. Bohuslav Křena, Ph. D., e-mail: krena@fit.vutbr.cz, ústav inteligentních systémů, Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, ČR, tel. +420-541 14 12 33.

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf59.43 KB
abstrakt.pdf60.13 KB
prezentace.pdf42.76 KB