Inovační trendy v aplikační oblasti výuky umělé inteligence

The Inovation Trends for Artificial Intelligence Teaching

Michael Štencl∗ , Oldřich Trenz‡

Abstrakt

Článek popisuje současný stav výuky umělé inteligence na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (PEF MZLU). Výuka je zatím realizována zejména v rámci předmětu Umělá inteligence I. Obsahem předmětu je seznámení studentů s jednotlivými dílčími částmi UI a demonstrování těchto přístupů na konkrétních praktických příkladech. Jako vhodná podpora výuky předmětu se používá prostředí MatLab a možnosti jazyka Prolog.
Cílem příspěvku je nastínit další možnosti rozvo je umělé inteligence na PEF MZLU. S dlouhotrva jícím zá jmem o vyučovaný předmět narůstá nutnost výuku inovovat v souladu s novými trendy a možnostmi. A to zejména s ohledem na potřeby studentů, kteří mohou realizovat příslušné principy v praxi. Vhodnou podporou při tomto snažení je bezesporu využití prostředí MatLab-Simulink pro provádění výpočtů a simulací vybraných úloh (MathWorks, 2008; Nikl, 2000).
Koncepce rozvo je výuky je navázání na vyučovaný předmět (Umělá inteligence I) specializovanými předměty prohlubujícími danou problematiku. Bude se jednat zejména o předměty Umělá inteligence II, Simulace systémů a Neuronové sítě v aplikacích. Nedílnou součástí koncepce budou i adekvátně připravené e-learningové podpory (Šedá, 2007) s praktickými příklady, které budou reagovat na současné dění v předmětných oblastech.

Klíčová slova

Umělá inteligence, inovační aplikace, simulace, trendy v simulacích.

Abstract

The article describes tha actual situation of Artifiacial Intelligence in courses on FBE MUAF in Brno. The base it is made by the course VUI - Chosen parts of artificial intelligence (VUI). The goal of the course is to meet the students with tha main streams in Artificial Intelligence and apply the methods to practice. As practical supply it is used the MatLab software and logic programming language Prolog.
The ob ject of this article is to show other ways of improoving the courses of AI on FBE MUAF in Brno. With an increasing number of students it is necessary the inovation in accordance with modern techniques and trends. All the invations have be made for supporting the needs of students because they can apply the methods on daily problems. We consider the MatLab-Simulink software as good agent for the simulation or Calculation for solutions of type problems.
The concept of courses evolution in AI on FBE MUAF in Brno describes how to link up the VUI course with additional more specialised courses as VUI2 – Artificial Intelligence II, Simulation of system, Neural Networks in Economical analyses. It is extremaly important to prepare also the e-learning lectures with practical examples and task-works which will react on actual sitaution.

Keywords

Artificial intelligence, inovation aplications, simulation, trends in simulations.

Literatura

  1. MathWorks, Inc. Neural Network Toolbox. 2008 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/nnet/.
  2. Nikl, J. Alternativnost vzdělávacích přístupů – budoucnost učící se společnosti. In 8. Pražská konference o kybernetické pedagogice PKKP 2000. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000, s. 49–50. (ISBN 80-7041-230-5.)
  3. Šedá, J. ELearning – tvorba studijních opor. Svazek 15. Dokumentace UIS, svazek 15. 2007 [cit. 2008-01-18]. Dostupné na: https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=14211;zobraz=0;typ=nazev;o....

 


∗ Ing. Michael Štencl, e-mail: xstencl@pef.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 27 29
‡ Ing. Oldřich Trenz, Ph. D., e-mail: xtrenz@node.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 27 29

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf53.16 KB
abstrakt.pdf89.82 KB
prezentace.pdf91.39 KB