Inovace předmětu Aplikační programové vybavení

Innovation of the Course Application Software

Miroslav Cepl∗ , Ondřej Popelka‡

Abstrakt

Článek popisuje postup a průběžný výsledek inovace předmětu Aplikační programové vybavení (APV). Předmět je zařazen v prvním ročníku studia oboru Automatizace řízení a informatika a ve druhém ročníku oboru Ekonomická informatika PEF MZLU v Brně. Předmět APV je zaměřený na seznámení studentů se základy technologií pro vývo j aplikačního softwaru. Jedná se zejména o databázové a webové aplikace. Cílem inovace předmětu bylo především zvýšení množství praktických dovedností, které studenti získa jí.
Do požadavků na ukončení předmětu bylo zahrnuto vypracování jednoduché webové aplikace (osobní adresář) pracující s databází. Pro pro jekt je navržena databáze, která obsahuje osm tabulek, struktura databáze je navržena záměrně tak, aby obsahovala nejběžnější konstrukce, které se objeví při práci s relačními databázemi. Požadavky na aplikaci jsou nastaveny tak, aby studenti narazili na nejčastější problémy při implementaci. Zadání projektu je velmi volné a ponechává téměř všechny otázky implementace na rozhodnutí studentů.
Zavedení projektu se ukázalo jako dobrý krok a pro jekt je poměrně pozitivně přijímán i studenty. Nadpoloviční většina studentů si myslí, že předmět vyžaduje průběžnou přípravu. Celkově je předmět studenty hodnocen poměrně pozitivně. Více než 70 % studentů odpovědělo, že jim předmět přinesl velké množství nových a užitečných informací a více než 80 % studentů je přesvědčeno o přínosu předmětu pro své budoucí uplatnění. Na tomto hodnocení má ale velký podíl současná vysoká popularita webových aplikací.

Klíčová slova

inovace předmětu, projekt, databázové systémy, webové aplikace

Abstract

This paper describes the concept and results of innovation of the course Application software. It is a compulsory course taught in the first year of
bachelor programme System engineering and informatics and in the second year of bachelor programme Engineering Informatics. The course is specialised at introducing students to basics technologies for application software development. The innovation was aimed to increase the programming skills of students.
The requirements for the completion of the course now require the students to create a simple web application (personal address book) working
with database. The database structure for the pro ject is already created and is especially designed so that it contains the most common constructs used when working with relational database systems. The application requirements are set so that the students encounter and have to solve the most common implementation problems. However the application itself is specified very loosely so that the students can express their creativity and decide the implementation details.
The innovation was accepted by students mostly positively including the project development part. The ma jority of students consider the course as requiring steady load of work. Over 70% of students answered that they received considerable amount of information in the course. Over 80% of students are convinced about the future use of the information gained. However part of this positive feedback is definitely caused by current popularity of web applications.

Keywords

course innovation, pro ject, database systems, web applications

 


∗ Ing. Miroslav Cepl, e-mail: xcepl@node.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně eko-
nomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1,
613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 27 28
‡ Ing. Ondřej Popelka, e-mail: xpopelka@node.mendelu.cz, ústav informatiky, Provozně
ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1,
613 00 Brno, ČR, tel. +420-545 13 27 28

<< zpět na sborník

PřílohaVelikost
článek.pdf46.33 KB
abstrakt.pdf65.15 KB