Program konference Informatika XX/2007

Den 1.: 15. ledna 2007 — přednáškový sál

12:00-13:15
Ubytování, prezence, případně individuálně oběd
13:30-14:00
Příprava prezentací a upřesnění názvů příspěvků.
14:00
Motyčka A.: Úvodní slovo k semináři (PEF MZLU v Brně)
14:10
Koliba F.: Operační programy - spolupráce univerzit v MSK
14:30
Píše M.: Výuka programování ve světle Boloňského procesu
14:50
Dvořák J.: Příprava informatiků na FP VUT v Brně
15:10
Hrubý M.: Obor Komunikační a informační systémy na UO v Brně
15:30
Kačmář D.: Uskutečňování studijních programů ve spolupráci s praxí
15:50-16:20
Přestávka, občerstvení 
16:20
Richta K.: Metodika vývoje SW
16:40
Hanáček P.: Výuka SW inženýrství u bakalářů
17:00
Mišovič M.: SW inženýrství včera a dnes
17:20
Hřebíček J.: K výuce modelování
17:40
Moravcová E.: SI z pohledu švýcarské školy a jeho aplikace
18:30
Večeře s navazujícím společenským neformálním jednáním 

Den 2.: 16. ledna 2007 — přednáškový sál


07:30-08:30
Snídaně 
08:30
Poulová P.: Interuniverzitní studium
08:50
Motyčka A.: Univerzitní studijní program II
09:10
Petr P.: Využití LMS ve výuce na FES UPCE
09:30
Malo R.: eLearning na MZLU v Brně
09:50
Tothová D.: E-vzdelavanie stále aktuálné
10:10
Nagyová D.: Prostředí Moodle na PedF OU
10:30
Vaněk J.: ToolBook Instructor 2004 a studijníopory
10:50-11:20
Přestávka, občerstvení
11:20
Rybička J.: Testování na počítači
11:40
Mikulecký P.: Inteligentní učení v inteligentním prostředí
12:00
Vaníček J.: Teoretické základy informatiky
12:20
Hřebejková J.: Videokonference jako zdroj komunikace
12:40
Brechlerová D.: Phishing; bezpečnostní rizika
13:00
Oběd
14:00
Neformální jednání zájmových skupin s prohlídkou vnějších konferenčních prostor, návštěva Karlštejna
18:00-19:00
Večeře
19:20
Šorm M.: Virtuální realita ve výuce nejen informatiků
19:40
Merunka V. a kol.: Datové a znalostní modelování
20:00
Milková E. a kol.: Od algoritmizace k programování
20:20
Odborná rozprava, panelová diskuse


Den 2.: 16. ledna 2007 — vedlejší přednášková místnost

07:30-08:15
Snídaně
08:30
Šorm M.: Ohlédnutí za 7 lety vývoje UIS
08:45
Klein T.: Studijní systém
09:00
Večeřová J.: Odevzdávárny a rozpisy témat
09:15
Kutín A.: Algoritmy pro ubytovací stipendia
09:30
Majer T.: Přijímací řízení
09:45
Ludányi I.: Portál eVŠKP
10:00
Gabriš O.: Požadavkové listy jako základ rozvrhů
10:15
Šedá J.: Úspěsná mise UIS na Slovensko
10:30
Malo R.: eLearningový modul UIS
10:50-11:20
Přestávka, občerstvení
11:20
Rybička J.: Boj proti plagiátům
11:35
Netrefová H.: Katalog předmětů
11:50
Dvořák J.: Novinky osobního managementu
12:05
Procházka T.: Základní principy eAgendy
12:20
Nováková P.: Koleje a hotelový subsystém
12:35
Černá T.: Životopisy rok poté
12:50
Vincenc A.: I s menším HW lze hrát velké divadlo
13:00
Oběd
14:00
Neformální jednání zájmových skupin s prohlídkou vněj~Zích konferenčních prostor, návštěva Karlštejna
18:00-19:30
Večeře

Den 3.: 17. ledna 2007 — přednáškový sál

07:30-08:30
Snídaně
08:30
Příprava prezentací
08:50
Pícka M.: Lambda Talk, nástroj pro výuku
09:10
Halbich Č.: OO operační systémy
09:30
Jedlička P.: Výuka OO programování v jazyce JAVA
09:50
Šilerová E.: Informační systémy a jejich výuka
10:10-11:00
Přestávka, občerstvení
11:00
Andrýsková J.: Předmět Počítačová grafika
11:20
Brestičová L.: Příprava koordináorů v oblasti ICT
11:40
Kryštof J.: JAVA a metoda
12:00
Popelka O.: Nové metody zadávání týmových projektů
12:20
Motyčka A.: Ukončení semináře (ÚI PEF MZLU v Brně)
12:30-13:30
Závěrečný oběd