Konference a workshopy

LuhačoviceKonference Informatika

Hlavním cílem konference (setkávání)  je výměna zkušeností z oblasti tvorby a  uskutečňování všech typů a forem studijních programů v oblasti předmětů souvisejících s informatikou a výpočetní technikou, informačními a komunikačními technologiemi, informačními systémy podniku, IS/IT a jejich aplikací v podmínkách podnikových, odvětvových a regionálních ekonomik. Je určen zejména pedagogicko-vědeckým pracovníkům zajišťujícím výuku v oblasti ICT, IS/IT, informačního a systémového inženýrství na vysokých školách, především jejich ekonomických a technických fakultách.

Smyslem semináře je přispět ke spolupráci sesterských pracovišť (kateder a ústavů) jak v oblasti rozvoje studijních programů, tak i v řešení rozvojových projektů a výzkumných úkolů a záměrů v dané zájmové skupině. Seminář je prostorem pro vyústění permanentních diskusí v oblasti našich společných problémů, jejich analýzu a naznačení dalších postupů a cest.EUNIS CZ

Konferenci organizujeme pravidelně počínaje třetím pondělím v lednu, trvá tři dny a i v roce 2016 se sejdeme v Luhačovicích. Bližší informace o programu, účastnících i atmosféře z posledních sedmi ročníků najdete na levé záložce této stránky. Těšíme se, že i Vy svoji účastí letos naše rokování obohatíte. 

Od roku 2007 je konference pořádána Ústavem informatiky PEF ve spolupráci s nezávislým zájmovým sdružením právnických osob EUNIS-CZ.